Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: yuulovekan
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Koi Yuki (恋い雪)

Silent Siren

5:13
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Koi Yuki (恋い雪) MUCD-9077 (2014) Listen Album

652

2

4:10
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Koi Yuki (恋い雪) MUCD-9077 (2014) Listen Album

121

3

3:53
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Koi Yuki (恋い雪) MUCD-9077 (2014) Listen Album

388

4

Namidairo (涙色)

Kana Nishino

5:37
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Namidairo (涙色) SECL-1361/2 (2013) Listen Album

407

5

Game Over

Kana Nishino

3:03
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Namidairo (涙色) SECL-1361/2 (2013) Listen Album

162

6

Can't Stop, Won't Stop

Kana Nishino

3:37
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Namidairo (涙色) SECL-1361/2 (2013) Listen Album

182

7

5:14
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Sayonara (さよなら) SECL-1410 (2013) Listen Album

1.642

8

Brand New Me

Kana Nishino

3:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Sayonara (さよなら) SECL-1410 (2013) Listen Album

161

9

5:15
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Sayonara (さよなら) SECL-1410 (2013) Listen Album

272

Beat

The Shadows Hymn

Peter Gundry

1:49
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

100

Beat

Shades And Shadows

Peter Gundry

4:20
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

57

Beat

Tonight Ve Dance

Peter Gundry

3:21
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

48

Beat

I Invoke Cursed Winds

Peter Gundry

3:44
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

41

Beat

The Essence

Peter Gundry

5:12
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

44

Beat

The Witch Trials

Peter Gundry

3:33
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

46

Beat

Rise Of The Fallen

Peter Gundry

5:11
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

51

Beat

3:32
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

53

Beat

The Nocturnal

Peter Gundry

3:44
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

42

Beat

Blood Wars

Peter Gundry

3:47
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

39

Beat

2:57
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

35

Beat

4:24
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

48

Beat

1:55
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

37

Beat

The Witch's Curse

Peter Gundry

2:14
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

58

Beat

Master Of Death

Peter Gundry

4:50
Lossless

Playback -> US-UK

Peter Gundry; Album: The Unspoken Tales (2017) Listen Album

48

25

DANCE & CHANCE

Coconuts Musume

5:00
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: The Single TGCS-923 (2000) Listen Album

98

Album: yuulovekan
Koi Yuki (恋い雪) MUCD-9077 (2014)
Silent Siren
Lossless
Namidairo (涙色) SECL-1361/2 (2013)
Kana Nishino
Lossless
Sayonara (さよなら) SECL-1410 (2013)
Kana Nishino
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)