Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: angry_cock
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Planet Of New Orleans

Dire Straits

7:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: On Every Street 510 160-1 (1991) Listen Album

8

2

How Long

Dire Straits

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: On Every Street 510 160-1 (1991) Listen Album

2

3

My Parties

Dire Straits

5:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: On Every Street 510 160-1 (1991) Listen Album

11

4

Heavy Fuel

Dire Straits

4:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: On Every Street 510 160-1 (1991) Listen Album

6

5

Ticket To Heaven

Dire Straits

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: On Every Street 510 160-1 (1991) Listen Album

11

6

Iron Hand

Dire Straits

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: On Every Street 510 160-1 (1991) Listen Album

30

7

Deliverance

Civil War

5:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

8

Road To Victory

Civil War

4:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

9

Savannah

Civil War

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

10

America

Civil War

5:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

11

Tombstone

Civil War

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

12

6:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

13

Gladiator

Civil War

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

14

Gangs Of New York

Civil War

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

15

4:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

16

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

17

6:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

18

Aftermath

Civil War

5:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016) Listen Album

0

19

Bay Of Pigs

Civil War

5:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Gods And Generals (Limited Edition) NPR 564 LP (2015) Listen Album

4

20

USS Monitor

Civil War

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Civil War; Album: Gods And Generals (Limited Edition) NPR 564 LP (2015) Listen Album

0

21

Braveheart

Civil War

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Civil War; Album: Gods And Generals (Limited Edition) NPR 564 LP (2015) Listen Album

0

22

War Of The World

Civil War

5:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Gods And Generals (Limited Edition) NPR 564 LP (2015) Listen Album

0

23

The Mad Piper

Civil War

4:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Civil War; Album: Gods And Generals (Limited Edition) NPR 564 LP (2015) Listen Album

0

24

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Civil War; Album: Gods And Generals (Limited Edition) NPR 564 LP (2015) Listen Album

0

25

4:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Civil War; Album: Gods And Generals (Limited Edition) NPR 564 LP (2015) Listen Album

1

Album: angry_cock
On Every Street 510 160-1 (1991)
Dire Straits
Lossless
The Last Full Measure (Limited Edition) NPR 689 DP (2016)
Civil War
Lossless
Gods And Generals (Limited Edition) NPR 564 LP (2015)
Civil War
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)