Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Trixie
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

RiGHT NOW

EMPiRE

3:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: RiGHT NOW AVCD-94635 (2019) Listen Album

248

2

NEVER ENDiNG

EMPiRE

4:07
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: RiGHT NOW AVCD-94635 (2019) Listen Album

18

3

Gifts

Superfly

4:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

47

4

Bloom

Superfly

3:58
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

42

5

4:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

42

6

5:46
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

50

7

Fall

Superfly

4:04
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

39

8

3:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

46

9

Gemstone

Superfly

4:08
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

34

10

1:44
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Kyoudera, Uru, Memai SIREN, TK; Album: image_____ SRCL-11400 (2020) Listen Album

5

11

Gerbera

Memai SIREN

3:51
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

yuyoyuppe, Uru, Memai SIREN; Album: image_____ SRCL-11400 (2020) Listen Album

38

12

image_____

Memai SIREN

4:49
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Kyoudera, Uru, Memai SIREN, TK; Album: image_____ SRCL-11400 (2020) Listen Album

74

13

4:44
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

TK; Album: Chou no Tobu Suisou (蝶の飛ぶ水槽) [Limited Edition A] AICL-3800 (2020) Listen Album

23

14

melt (with Ai Kamano / Live from Bi-Phase Brain "L side")

TK from Ling tosite sigure; Ai Kamano

4:51
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

TK; Album: Chou no Tobu Suisou (蝶の飛ぶ水槽) [Limited Edition A] AICL-3800 (2020) Listen Album

29

Beat

Chou no Tobu Suisou (蝶の飛ぶ水槽)

TK from Ling tosite sigure

6:01
Lossless

Playback -> Nhật

TK; Album: Chou no Tobu Suisou (蝶の飛ぶ水槽) [Limited Edition A] AICL-3800 (2020) Listen Album

7

16

Chou no Tobu Suisou (蝶の飛ぶ水槽)

TK from Ling tosite sigure

6:01
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

TK; Album: Chou no Tobu Suisou (蝶の飛ぶ水槽) [Limited Edition A] AICL-3800 (2020) Listen Album

132

17

4:05
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Eve; Album: Shinsou Kara (深層から) TYCT-69157 (2019) Listen Album

21

18

4:12
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

110

19

Kakusei (覚醒)

Superfly

4:15
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

63

20

Ambitious

Superfly

4:31
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

47

21

3:40
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: mononoke in the fiction (モノノケ・イン・ザ・フィクション) KICM-2026 (2020) Listen Album

349

22

binary

Lie and a Chameleon

3:29
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: mononoke in the fiction (モノノケ・イン・ザ・フィクション) KICM-2026 (2020) Listen Album

35

23

arcana (アルカナ)

Lie and a Chameleon

5:01
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: mononoke in the fiction (モノノケ・イン・ザ・フィクション) KICM-2026 (2020) Listen Album

30

24

4:23
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 0 (2020)

49

25

PARADOX

Sora Amamiya

4:13
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Masaki Fujiwara; Kazuki Tomita; Album: PARADOX SMCL-642 (2020) Listen Album

360

Album: Trixie
RiGHT NOW AVCD-94635 (2019)
EMPiRE
Lossless
0 (2020)
Superfly
Lossless
image_____ SRCL-11400 (2020)
Memai SIREN
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)