Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Nguyễn Ba
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

10:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 2) (1968) Listen Album

0

2

1:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 2) (1968) Listen Album

0

3

8:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 2) (1968) Listen Album

0

4

12:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 2) (1968) Listen Album

0

5

6:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 2) (1968) Listen Album

0

6

1:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 2) (1968) Listen Album

0

7

5:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968) Listen Album

1

8

8:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968) Listen Album

1

9

0:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968) Listen Album

0

10

6:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968) Listen Album

0

11

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968) Listen Album

0

12

5:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968) Listen Album

0

13

4:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968) Listen Album

0

14

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968) Listen Album

0

15

5:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968) Listen Album

0

16

7:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live at the Old Waldorf (1998) Listen Album

0

17

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live at the Old Waldorf (1998) Listen Album

0

18

4:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live at the Old Waldorf (1998) Listen Album

0

19

3:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live at the Old Waldorf (1998) Listen Album

0

20

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live at the Old Waldorf (1998) Listen Album

0

21

5:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live at the Old Waldorf (1998) Listen Album

0

22

7:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live at the Old Waldorf (1998) Listen Album

0

23

5:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live at the Old Waldorf (1998) Listen Album

0

24

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Live at the Old Waldorf (1998) Listen Album

0

25

Death in My Family (Fix)

Mike Bloomfield

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: If You Love These Blues, Play 'em As You Please (1976) Listen Album

0

Album: Nguyễn Ba
The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 2) (1968)
Mike Bloomfield; Al Kooper
Lossless
The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (CD 1) (1968)
Mike Bloomfield; Al Kooper
Lossless
Live at the Old Waldorf (1998)
Mike Bloomfield
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)