Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Master Music
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

WA Tiểu Húc, Lư Văn Thao; Album: Mộc Lan: Hoành Không Xuất Thế OST (木兰:横空出世 电影原声带) (2020) Listen Album

2

2

Kịch Nam (戏文)

Húc Nhuận Âm Nhạc; HITA; Lưu Lãng Đích Oa Oa

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kịch Nam (戏文) (2020) Listen Album

1

3

Quy Độ (归渡)

Tạp Tu Rui; Tịch Âm Xã

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quy Độ (归渡) (2020) Listen Album

2

4

Phồn Hoa Lạc Tẫn (繁华落尽)

Tiểu Ái Đích Mụ

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phồn Hoa Lạc Tẫn (繁华落尽) (2020) Listen Album

2

5

3:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mắt Phượng (丹凤眼) (2020) Listen Album

7

6

2:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ba Chén Rượu Hồng Trần (红尘三杯酒) (2020) Listen Album

1

7

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trường Tương Tư (长相思) (2020) Listen Album

1

8

Hỏi Qua Thiếu Niên (问过少年)

Quốc Phong Vật Ngữ; Tiểu Hồn; Quốc Phong Đường

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hỏi Qua Thiếu Niên (问过少年) (2020) Listen Album

8

9

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Doãn Tử Minh; Album: Tam Sinh Vọng Đoạn (三生望断) (2020) Listen Album

4

10

Đông Chí Tuyết (冬至雪)

AKB48TeamSH Mao Duy Gia

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đông Chí Tuyết (冬至雪) (2020) Listen Album

6

11

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Non Sông Chuyện Xưa (河山旧事) (2020) Listen Album

4

12

Thất Đảo (失岛)

Bắc Thần

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Bắc Thần; Album: Thất Đảo (失岛) (2020) Listen Album

1

13

4:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chúc Ca Merely; Album: Bầu Trời (天空) (2020) Listen Album

3

14

Tiếu Thư Sinh (俏书生)

Lữ Tạc Tạc; Hàn Tiêu

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiếu Thư Sinh (俏书生) (2020) Listen Album

2

15

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Kha Hĩ; Album: Khoảng Sân Vắng (闲庭絮) (2020) Listen Album

9

16

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Niệm Tây Sương (念西厢) (2020) Listen Album

4

17

Nhập Tâm (入心)

Bán Dương

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nhập Tâm (入心) (2020) Listen Album

5

18

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Huyền Đoạn Thương (弦断伤) (2020) Listen Album

2

19

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Huyền Đoạn Thương (弦断伤) (2020) Listen Album

6

20

Thiên Giang Thủy Minh (千江水明)

Trì Niên; Phpong Nguyệt Tửu Tứ

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Quý Trường Bạch; Album: Thiên Giang Thủy Minh (千江水明) (2020) Listen Album

7

21

Thủy Tự Hồ Phong (水叙湖风)

Vong Xuyên Phong Hoa Lục; Tinh Trần Minus

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thủy Tự Hồ Phong (水叙湖风) (2020) Listen Album

5

22

Sơn Thanh (山青)

Côn Ngọc

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nam Tinh Thần; Album: Sơn Thanh (山青) (2020) Listen Album

6

23

Niệm Như Họa (念如画)

Y Cách Tái Thính; Tả Ngạo Tuyết

2:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Niệm Như Họa (念如画) (2020) Listen Album

7

24

Giang Hồ Du (江湖游)

Phong Minh Quýnh Khuẩn

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tô Tô; Album: Giang Hồ Du (江湖游) (2020) Listen Album

4

25

Toái Ngân Nhị Tam Lưỡng (碎银二三两)

Nhất Khỏa Tiểu Thông Thích Kỳ

3:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Toái Ngân Nhị Tam Lưỡng (碎银二三两) (2020) Listen Album

3

Album: Master Music
Mộc Lan: Hoành Không Xuất Thế OST (木兰:横空出世 电影原声带) (2020)
Lý Tư Đan Ni
Lossless
Kịch Nam (戏文) (2020)
Húc Nhuận Âm Nhạc; HITA; Lưu Lãng Đích Oa Oa
Lossless
Quy Độ (归渡) (2020)
Tạp Tu Rui; Tịch Âm Xã
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)