Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Master Music
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Khoái Ý Ca (快意歌)

Nam Phong ZJN; Lăng Chi Hiên; Thiện Nhạc Phủ

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khoái Ý Ca (快意歌) (2020) Listen Album

2

2

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tâm Thượng Giang Nam (心上江南) (2020) Listen Album

5

3

Thành Sâu (城深)

Vân Chi Khấp

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thành Sâu (城深) (2020) Listen Album

1

4

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cuối Cùng Chỉ Là Một Màn Kịch (终是一场戏) (2020) Listen Album

2

5

5:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cuối Cùng Chỉ Là Một Màn Kịch (终是一场戏) (2020) Listen Album

1

6

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cuối Cùng Chỉ Là Một Màn Kịch (终是一场戏) (2020) Listen Album

1

7

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cuối Cùng Chỉ Là Một Màn Kịch (终是一场戏) (2020) Listen Album

0

8

Thiên Nhai Ngâm (天涯吟)

Y Cách Tái Thính; Hồ Yêu

3:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Nhai Ngâm (天涯吟) (2020) Listen Album

4

9

4:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Tịch Hà Tịch OST (今夕何夕 电视剧原声专辑) (2020) Listen Album

23

10

Giai Kỳ (佳期)

Hoàng Thi Phù

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Tịch Hà Tịch OST (今夕何夕 电视剧原声专辑) (2020) Listen Album

5

Kim Tịch Hà Tịch (今夕何夕) - Từ Giai Oánh

4:40
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

12

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Tịch Hà Tịch OST (今夕何夕 电视剧原声专辑) (2020) Listen Album

3

13

4:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngạn Thượng Nhân (岸上人) (2020) Listen Album

5

14

Kim Giác Ngân Giác (金角银角)

Y Cách Tái Thính; Đường Chỉ

2:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kim Giác Ngân Giác (金角银角) (2020) Listen Album

2

15

Thiêm Hoa (添花)

Hạ Suyễn Suyễn; Bình Sa Lạc Nhạn Âm Nhạc Đoàn Đội

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiêm Hoa (添花) (2020) Listen Album

3

16

Họa Lâu (画楼)

Lý Viên Kiệt

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Họa Lâu (画楼) (2020) Listen Album

7

17

Hải Thượng Ngâm (海上吟)

Quốc Phong Đường; Hoắc Tôn

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

A Hà, Đổng Nam; Album: Hải Thượng Ngâm (海上吟) (2020) Listen Album

7

18

Triều Lộ Nhân Gian (朝露人间)

Quốc Phong Đường; Dị Thế Dao; Mộ Hàn; Tư Hạ

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Trùng, Từ Nhất; Album: Triều Lộ Nhân Gian (朝露人间) (2020) Listen Album

5

Giai Kỳ (佳期) - Hoàng Thi Phù

Giai Kỳ (佳期)

Hoàng Thi Phù

2:30
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

20

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Hoa Thế Giới (花花世界) (2020) Listen Album

12

21

3:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hoa Hoa Thế Giới (花花世界) (2020) Listen Album

3

22

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai OST (倾世锦鳞谷雨来 网剧原声带) (2020) Listen Album

5

23

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai OST (倾世锦鳞谷雨来 网剧原声带) (2020) Listen Album

3

24

Mưa Tình Yêu (恋雨)

Đoạn Lâm Hy

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Phượng Dao; Album: Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai OST (倾世锦鳞谷雨来 网剧原声带) (2020) Listen Album

5

25

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai OST (倾世锦鳞谷雨来 网剧原声带) (2020) Listen Album

3

Album: Master Music
Khoái Ý Ca (快意歌) (2020)
Nam Phong ZJN; Lăng Chi Hiên; Thiện Nhạc Phủ
Lossless
Tâm Thượng Giang Nam (心上江南) (2020)
Thẩm Vụ Liễm
Lossless
Thành Sâu (城深) (2020)
Vân Chi Khấp
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)