Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Anthony Vu
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Triều Từ Bạch Đế Thành (朝辞白帝城) - Tiêu Ức Tình Alex

4:05
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2019)

0

Nhạn Môn Thái Thủ Hành (雁门太守行) - Tiêu Mộng Lâm

4:40
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2019)

0

Phong Kiều Dạ Bạc (枫桥夜泊) - Tạp Tu Rui

4:53
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2019)

0

Tam Hạp Hành Chu Điều (三峡行舟调) - HITA

4:44
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

Thập Nhị Phong Hoa Giám (十二风华鉴) - Tiêu Ức Tình Alex; Đại Cá Nhất Cửu Tam; Braska; Chanh Dực; Mai Lương Tân; Assen Tiệp; Amuro; Ngô Ân; Liệt Thiên; Ngũ Âm JW; Đông Tử; Tạp Tu Rui

Thập Nhị Phong Hoa Giám (十二风华鉴)

Tiêu Ức Tình Alex; Đại Cá Nhất Cửu Tam; Braska; Chanh Dực; Mai Lương Tân; Assen Tiệp; Amuro; Ngô Ân; Liệt Thiên; Ngũ Âm JW; Đông Tử; Tạp Tu Rui

3:48
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2017)

0

Chung Nam Biệt Nghiệp (终南别业) - CRITTY

4:03
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

Như Ảnh (如影) - Hoàng Linh

Như Ảnh (如影)

Hoàng Linh

4:09
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

Vô Tâm (无心) - Thẩm Dĩ Thành

Vô Tâm (无心)

Thẩm Dĩ Thành

4:26
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

Đăng Phi Lai Phong (登飞来峰) - Tiểu Hồn

3:52
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

0

10

6:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Ca Sĩ · Đương Đả Chi Niên Vol. 6 (歌手·当打之年 第6期) (2020) Listen Album

16

Xích Bích Thương Lãng Khúc ( 赤壁沧浪曲) - Hà Đồ

4:40
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2019)

0

Tái Đăng Hoàng Hạc Lâu (再登黄鹤楼) - Nhân Y Đại Nhân

4:02
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2019)

0

13

Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà (吹灭小山河)

Quốc Phong Đường; Tư Nam

3:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà (吹灭小山河) (2019) Listen Album

1.479

14

Tuế Mạt Hương Tâm (岁末乡心)

Tiêu Mộng Lâm; Tịch Âm Xã

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuế Mạt Hương Tâm (岁末乡心) (2020) Listen Album

63

15

Tứ Thời Lưu Chuyển (四时流转)

Tiêu Ức Tình Alex; Tịch Âm Xã

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tứ Thời Lưu Chuyển (四时流转) (2020) Listen Album

42

16

3:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Dự Án Âm Nhạc Du Cửu Châu (游九州音乐企划) (2020) Listen Album

46

17

Nguyện Vô Ưu (愿无忧)

Tiểu Trụy; Quốc Phong Đường

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nguyện Vô Ưu (愿无忧) (2020) Listen Album

56

18

Mù Mịt (渺渺)

Luân Tang

5:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mù Mịt (渺渺) (2020) Listen Album

120

19

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trung Quốc Mộng Chi Thanh · Our Song Vol. 11 (中国梦之声·我们的歌 第11期) (2020) Listen Album

150

20

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trung Quốc Mộng Chi Thanh · Our Song Vol. 11 (中国梦之声·我们的歌 第11期) (2020) Listen Album

60

21

5:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trung Quốc Mộng Chi Thanh · Our Song Vol. 11 (中国梦之声·我们的歌 第11期) (2020) Listen Album

55

22

Thật Lòng Không Muốn Ra Đi (其实不想走) (Live)

Châu Hoa Kiện; Tưởng Nhất Kiều

5:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trung Quốc Mộng Chi Thanh · Our Song Vol. 11 (中国梦之声·我们的歌 第11期) (2020) Listen Album

46

23

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trung Quốc Mộng Chi Thanh · Our Song Vol. 11 (中国梦之声·我们的歌 第11期) (2020) Listen Album

41

24

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tri Ngã (知我) / Trữ Tình Bản (抒情版) (2020) Listen Album

78

Thiên Hạ Hữu Tình Nhân ( 天下有情人) (Live) - Lý Khắc Cần; Châu Thâm

4:39
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

Album: Anthony Vu
Ca Sĩ · Đương Đả Chi Niên Vol. 6 (歌手·当打之年 第6期) (2020)
MISIA
Lossless
Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà (吹灭小山河) (2019)
Quốc Phong Đường; Tư Nam
Lossless
Tuế Mạt Hương Tâm (岁末乡心) (2020)
Tiêu Mộng Lâm; Tịch Âm Xã
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)