Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Suga
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Blueberry Eyes

MAX; Suga

2:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

MAX; Michael Pollack; Imad Royal; Rogét Chahayed; SUGA; Album: Blueberry Eyes (Single) (2020) Listen Album

739

2

Boy With Luv

BTS;Halsey

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Melanie Fontana; Michel "Lindgren" Schulz; Hitman Bang; Suga; Emily Weisband; J-Hope; Halsey; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

108.741

3

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Fred Gibson; RM; Suga; J-Hope; Benjy Gibson; Jo Hill; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

33.191

4

4:06
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Slow Rabbit; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

16.537

5

Home

BTS

3:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Suga; Chung Bobby; RM; J-Hope; Song Jae Kyeong; Lauren Dyson; Krysta Youngs; Adora; Tushar Apte; Julia Ross; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

25.837

6

Anpanman

BTS

3:52
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Supreme Boi; Pdogg; "Hitman" Bang; RM; Suga; Jinbo; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

19.158

7

4:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Jungkook; Hiss Noise; RM; Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; Adora; j-hope; Suga; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

10.664

8

I'm Fine

BTS

4:00
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Candace Nicole Sosa; Ray Michael Djan Jr; Chung Bobby; Suga; Ashton Foster; Yoon Guitar; Lauren Dyson; Jordan “DJ Swivel” Young; Samantha Harper; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

18.645

9

4:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Chung Bobby; Jordan “DJ Swivel” Young; Conor Maynard; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; J-Hope; Ray Michael Djan Jr; Ashton Foster; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

13.614

10

Dionysus

BTS

4:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Suga; J-Hope; RM; Supreme Boi; Roman Campolo; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

22.490

11

3:44
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Matty Thomson; Max Lynedoch Graham; Michel "Lindgren" Schulz; Marcus McCoan; Ryan Lawrie; Camilla Anne Stewart; RM; Suga; J-Hope; Melanie Fontana; Jordan "DJ Swivel" Young; Candace Nicole Sosa; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

17.905

12

Love Maze

BTS

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Pdogg; Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; j-hope; Bobby Chung; Adora; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

12.361

13

4:44
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Shin Myung Soo; Docskim; Suga; RM; j-hope; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

6.430

14

Paradise

BTS

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Tyler Acord; MNEK; RM; Song Jae Kyung; Suga; j-hope; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

9.169

15

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Pdogg; RM; Ali Tamposi; Liza Owen; Roman Campolo; "Hitman" Bang; Suga; j-hope; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

14.276

16

Blueberry Eyes

MAX; Suga

2:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

MAX; Michael Pollack; Imad Royal; Rogét Chahayed; Suga; Album: Colour Vision (2020) Listen Album

13

17

Boy With Luv

BTS; Halsey

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Melanie Fontana; Michel "Lindgren" Schulz; Hitman Bang; Suga; Emily Weisband; J-Hope; Halsey; Album: Map Of The Soul: 7 (2020) Listen Album

1.822

18

Sea

BTS

5:12
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

J-Hope; Suga; Slow Rabbit; Rap Monster; Album: Love Yourself: Her (2017) Listen Album

15.363

19

134340

BTS

3:50
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Pdogg; Adora; Bobby Chung; RM; Martin Luke Brown; Orla Gartland; Suga; j-hope; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

8.228

20

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Andrew Taggart; Sam Klempner; J-Hope; Ray Michael Djan Jr; Hitman Bang; Pdogg; RM; Adora; Ashton Foster; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

7.607

21

Dionysus

BTS

4:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Suga; J-Hope; RM; Supreme Boi; Roman Campolo; Album: Map Of The Soul: 7 (2020) Listen Album

1.297

22

3:59
192kbps

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Rap Monster; Suga; J-Hope (2013)

9.485

23

DNA

BTS

3:43
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Hitman Bang; Supreme Boi; Kass; Suga; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

3.819

24

Tear

BTS

4:44
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Sin Myeong Su; Docskim; J-Hope; RM; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

3.733

25

4:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jungkook; RM; Hiss Noise; Jordan “DJ Swivel” Young; Adora; Candace Nicole Sosa; J-Hope; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

6.244

Album: Suga
Blueberry Eyes (Single) (2020)
MAX; Suga
Lossless
Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019)
BTS;Halsey
Lossless
Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018)
BTS
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)