Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: RM
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Boy With Luv

BTS;Halsey

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Melanie Fontana; Michel "Lindgren" Schulz; Hitman Bang; Suga; Emily Weisband; J-Hope; Halsey; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

108.703

2

3:18
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; August Rigo; Vince Nantes; Clyde Kelly; Album: Black Swan (Single) (2020) Listen Album

15.141

3

Fake Love

BTS

4:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

RM; Pdogg; "Hitman" Bang; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

64.271

4

Idol

BTS

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Supreme Boi; Hitman Bang; RM; Ali Tamposi; Roman Campolo; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

61.063

5

Euphoria

BTS

3:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; Melanie Fontana; Hitman Bang; Supreme Boi; Adora; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

18.165

6

The Truth Untold

Steve Aoki; BTS

4:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Steve Aoki; Roland Spreckley; Jake Torrey; Noah Conrad; Annika Wells; RM; Slow Rabbit; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

23.842

7

I'm Fine

BTS

4:00
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Candace Nicole Sosa; Ray Michael Djan Jr; Chung Bobby; Suga; Ashton Foster; Yoon Guitar; Lauren Dyson; Jordan “DJ Swivel” Young; Samantha Harper; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

18.633

8

Home

BTS

3:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Suga; Chung Bobby; RM; J-Hope; Song Jae Kyeong; Lauren Dyson; Krysta Youngs; Adora; Tushar Apte; Julia Ross; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

25.819

9

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Fred Gibson; RM; Suga; J-Hope; Benjy Gibson; Jo Hill; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

33.168

10

4:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Chung Bobby; Jordan “DJ Swivel” Young; Conor Maynard; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; J-Hope; Ray Michael Djan Jr; Ashton Foster; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

13.598

11

Love Maze

BTS

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Pdogg; Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; j-hope; Bobby Chung; Adora; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

12.348

12

Anpanman

BTS

3:52
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Supreme Boi; Pdogg; "Hitman" Bang; RM; Suga; Jinbo; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

19.141

13

3:44
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Matty Thomson; Max Lynedoch Graham; Michel "Lindgren" Schulz; Marcus McCoan; Ryan Lawrie; Camilla Anne Stewart; RM; Suga; J-Hope; Melanie Fontana; Jordan "DJ Swivel" Young; Candace Nicole Sosa; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

17.888

14

4:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Jungkook; Hiss Noise; RM; Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; Adora; j-hope; Suga; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

10.645

15

Heartbeat

BTS

4:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

"Hitman" Bang; Jordan "DJ Swivel" Young; RM; Coyle Girelli; Supreme Boi; Lee Hyun; Album: BTS World (OST) (2019) Listen Album

13.854

16

5:07
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; J-Hope; Supreme Boi; Hitman Bang; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

5.646

17

Waste It On Me

Steve Aoki; BTS

3:12
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Steve Aoki; Jeff Halavacs; Ryan Ogren; Michael Gazzo; Nate Cyphert; Sean Foreman; RM; Album: Waste It On Me (Single) (2018) Listen Album

27.847

18

Dionysus

BTS

4:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Suga; J-Hope; RM; Supreme Boi; Roman Campolo; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

22.477

19

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Pdogg; RM; Ali Tamposi; Liza Owen; Roman Campolo; "Hitman" Bang; Suga; j-hope; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

14.270

20

Boy With Luv

BTS; Halsey

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Melanie Fontana; Michel "Lindgren" Schulz; Hitman Bang; Suga; Emily Weisband; J-Hope; Halsey; Album: Map Of The Soul: 7 (2020) Listen Album

1.819

21

3:45
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Slow Rabbit; RM; Hiss Noise; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

6.746

22

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Charlie J. Perry; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

7.517

23

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Charlie J; Perry; RM; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

9.051

24

The Truth Untold

Steve Aoki; BTS

4:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Steve Aoki; Annika Wells; Slow Rabbit; Roland Spreckley; RM; Jake Torrey; Noah Conrad; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

15.842

25

MIC Drop (Steve Aoki Remix)

BTS; Desiigner; Steve Aoki

3:58
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Steve Aoki; PDOGG; Supreme Boi; "Hitman" Bang; J-Hope; RM; Desiigner; Tayla Parx; Shae Jacobs; Album: MIC Drop (Steve Aoki Remix) (2017) Listen Album

8.747

Album: RM
Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019)
BTS;Halsey
Lossless
Black Swan (Single) (2020)
BTS
Lossless
Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018)
BTS
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)