Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Natalie Maines
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Gaslighter

The Chicks

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Emily Strayer; Natalie Maines; Martie Maguire; Jack Antonoff; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

25

2

Sleep At Night

The Chicks

3:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Justin Tranter; Teddy Geiger; Natalie Maines; Emily Strayer; Martie Maguire; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

14

3

Texas Man

The Chicks

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Martie Maguire; Natalie Maines; Jack Antonoff; Julia Michaels; Emily Strayer; Justin Tranter; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

13

4

For Her

The Chicks

5:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sarah Aarons; Natalie Maines; Martie Maguire; Emily Strayer; Ariel Rechtshaid; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

9

5

March March

The Chicks

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ross Golan; Natalie Maines; Martie Maguire; Jack Antonoff; Ian Kirkpatrick; Emily Strayer; Dan Wilson; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

10

6

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Natalie Maines; Martie Maguire; Justin Tranter; Jack Antonoff; Emily Strayer; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

10

7

Tights On My Boat

The Chicks

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Martie Maguire; Natalie Maines; Jack Antonoff; Julia Michaels; Emily Strayer; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

9

8

Julianna Calm Down

The Chicks

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Julia Michaels; Jack Antonoff; Natalie Maines; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

10

9

Young Man

The Chicks

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Justin Tranter; St. Vincent; Jack Antonoff; Martie Maguire; Emily Strayer; Natalie Maines; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

9

10

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jack Antonoff; Martie Maguire; Emily Strayer; Natalie Maines; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

14

11

Set Me Free

The Chicks

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ben Abraham; Jack Antonoff; Martie Maguire; Emily Strayer; Natalie Maines; Album: Gaslighter (2020) Listen Album

11

12

Free Life

Natalie Maines

5:03
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Natalie Maines

140

13

Yours

Kevin Maines

3:24
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Kevin Maines

82

14

4:15
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Kevin Maines

105

15

Just Call Me Crazy

Kevin Maines

3:51
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Kevin Maines

78

16

This Much Is True

Kevin Maines

2:45
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Kevin Maines

68

17

What I Am

Kevin Maines

3:20
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Kevin Maines

74

18

We Don't Have A Prayer

Kevin Maines

4:02
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Kevin Maines

92

19

In The Yukon

Kevin Maines

3:16
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Kevin Maines

64

20

Rhythm Rhyme

Kevin Maines

3:34
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Kevin Maines

51

21

2:51
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Natalie Cole

956

22

That Day

Natalie Imbruglia

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Natalie Imbruglia; Album: White Lilies Island (2001) Listen Album

448

23

Counting Down The Days

Natalie Imbruglia

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Natalie Imbruglia; Album: LOVE Soundsation Disc.1 (2016) Listen Album

206

24

Gimme Some Time

Natalie Cole; Peabo Bryson

3:22
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Natalie Cole

231

25

Glorious

Natalie Imbruglia

3:23
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Natalie Imbruglia

1.332

Album: Natalie Maines
Gaslighter (2020)
The Chicks
Lossless
White Lilies Island (2001)
Natalie Imbruglia
Lossless
LOVE Soundsation Disc.1 (2016)
Natalie Imbruglia
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)