Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Michael Farrell
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Pedestal

Alanis Morissette

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

15

2

Her

Alanis Morissette

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

8

3

Diagnosis

Alanis Morissette

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

10

4

Reasons I Drink

Alanis Morissette

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

8

5

Losing The Plot

Alanis Morissette

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

12

6

Smiling

Alanis Morissette

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

17

7

Ablaze

Alanis Morissette

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

15

8

Missing The Miracle

Alanis Morissette

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

10

9

Reckoning

Alanis Morissette

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

11

10

Sandbox Love

Alanis Morissette

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

11

11

Nemesis

Alanis Morissette

5:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

9

12

Skip Along

Lenka

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Kevin Farrell; Lenka; Album: Lenka (2008) Listen Album

2.627

13

Smiling

Alanis Morissette

4:17
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette, Michael Farrell; Album: Smiling (Single) (2020) Listen Album

61

14

Good Goodbye

Linkin Park; Pusha T; Stormzy

3:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bennington; Bourdon; Delson; Farrell; Hahn; Shinoda; Jesse Shatkin; Terrence Thornton; Michael Omari; Album: One More Light 093624913238 (2017) Listen Album

3.879

15

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Perry Farrell; Album: Twilight: Original Motion Picture Soundtrack (2008) Listen Album

510

16

You'll Be Sorry

Gia Farrell

4:04
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Gia Farrell

997

17

Stupid For You

Gia Farrell

3:23
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Gia Farrell

256

18

Got Me Like Oh!

Gia Farrell

3:31
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Gia Farrell

812

19

Obvious

Gia Farrell

3:09
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Gia Farrell

1.182

20

I Guess (Acoustic)

Jessie Farrell

2:48
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Jessie Farrell

212

21

4:13
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Jessie Farrell

221

22

Love Never Ends

Jessie Farrell

4:09
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Jessie Farrell

192

23

Fall

Jessie Farrell

3:22
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Jessie Farrell

176

24

Filthy Habits

Jessie Farrell

3:48
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Jessie Farrell

190

25

Case Of Love

Jessie Farrell

3:03
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Jessie Farrell

185

Album: Michael Farrell
Such Pretty Forks In The Road (2020)
Alanis Morissette
Lossless
Lenka (2008)
Lenka
Lossless
Smiling (Single) (2020)
Alanis Morissette
320kbps
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)