Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Alanis Morissette
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Pedestal

Alanis Morissette

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

15

2

Her

Alanis Morissette

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

8

3

Diagnosis

Alanis Morissette

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

10

4

Thank You

Alanis Morissette

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: The Collection (Greatest Hits) (2005) Listen Album

2.563

5

Joining You

Alanis Morissette

4:24
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette

139

6

Head Over Feet

Alanis Morissette

4:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: The Collection (Greatest Hits) (2005) Listen Album

1.228

7

Ironic

Alanis Morissette

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: The Collection (Greatest Hits) (2005) Listen Album

5.620

8

That I Would Be Good

Alanis Morissette

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: The Collection (Greatest Hits) (2005) Listen Album

770

9

Hands Clean

Alanis Morissette

4:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: The Collection (Greatest Hits) (2005) Listen Album

805

10

Mercy (From The Power Cycle)

Alanis Morissette

3:44
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: The Collection (Greatest Hits) (2005) Listen Album

417

11

Hand In My Pocket

Alanis Morissette

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: The Collection (Greatest Hits) (2005) Listen Album

1.418

12

Reasons I Drink

Alanis Morissette

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

8

13

Losing The Plot

Alanis Morissette

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

12

14

Unsent

Alanis Morissette

4:10
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette

111

15

Sorry To Myself

Alanis Morissette

5:44
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette

153

16

Incomplete

Alanis Morissette

3:36
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette

213

17

You Oughta Know

Alanis Morissette

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: The Collection (Greatest Hits) (2005) Listen Album

1.041

18

Wunderkind

Alanis Morissette

5:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Harry Gregson-Williams; Album: The Chronicles Of Narnia: The Lion, The Witch And The Wardrobe (2005) Listen Album

265

19

Smiling

Alanis Morissette

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Farrell; Alanis Morissette; Album: Such Pretty Forks In The Road (2020) Listen Album

17

20

All I Really Want

Alanis Morissette

4:45
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette

228

21

Perfect

Alanis Morissette

3:15
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette

328

22

Alanis Morrisette - Ironic

Various Artists

3:50
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morrisette

202

23

Underneath

Alanis Morissette

4:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: 821 Greatest Hit Singles Of The 2000s (Part 1) Listen Album

2.858

24

You Oughta Know

Alanis Morissette

4:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: The Greatest Rock Album CD3 (2011) Listen Album

2.416

25

That Particular Time

Alanis Morissette

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Alanis Morissette; Album: KuschelRock Vol.16 CD2 (2002) Listen Album

670

Album: Alanis Morissette
Such Pretty Forks In The Road (2020)
Alanis Morissette
Lossless
The Collection (Greatest Hits) (2005)
Alanis Morissette
Lossless
The Chronicles Of Narnia: The Lion, The Witch And The Wardrobe (2005)
Alanis Morissette
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)