Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Twice
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes Wide Open (2020) Listen Album

4.077

2

I'll Show You

K/DA; Twice; Bekuh Boom; Annika Wells

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Riot Games Music Team; Bekuh BOOM; Album: All Out (EP) (2020) Listen Album

721

3

Yes Or Yes

Twice

3:57
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Yes Or Yes (EP) JYPK-1039 (2018) Listen Album

21.366

4

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: What Is Love? (EP) JYPK-1006 (2018) Listen Album

27.047

5

Fancy

Twice

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Fancy You (EP) JYPK-1061 (2019) Listen Album

26.156

6

Heart Shaker

Twice

3:06
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Merry & Happy (Repackage) (2017) Listen Album

31.364

7

Cheer Up

Twice

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Page Two (EP) JYPK-0652 (2016) Listen Album

58.325

8

Likey

Twice

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: twicetagram (2017) Listen Album

76.824

9

Better

Twice

3:43
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Better (Single) (2020) Listen Album

222

10

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: More & More (EP) (2020) Listen Album

9.403

11

3:00
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Wheesung (Realslow); Anne Judith Wik; Andreas Baertels; Jonatan Gusmark; Ludvig Evers a.k.a Moonshine; Cazzi Opeia; Oh Seung Eun; Album: Summer Nights (EP) JYPK-1011 (2018) Listen Album

14.451

12

Feel Special

Twice

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Feel Special (EP) JYPK-1094 (2019) Listen Album

13.182

13

Scorpion

Twice

3:28
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Better (Single) (2020) Listen Album

72

14

Signal

Twice

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Signal (The 4th Mini Album) (2017) Listen Album

36.889

15

Up No More

Twice

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes Wide Open (2020) Listen Album

407

16

Like Ooh-Ahh

Twice

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Story Begins (EP) (2015) Listen Album

42.791

17

Handle It

Twice

2:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes Wide Open (2020) Listen Album

226

18

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes Wide Open (2020) Listen Album

229

19

Knock Knock

Twice

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Twicecoaster: Lane 2 (Special Album) (2017) Listen Album

20.800

20

2:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes Wide Open (2020) Listen Album

275

21

Queen

Twice

3:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes Wide Open (2020) Listen Album

252

22

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Year Of 'YES' (EP) JYPK-1046 (2018) Listen Album

5.303

23

Breakthrough

Twice

3:37
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Breakthrough (Single) (2019) Listen Album

7.694

24

4:07
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes Wide Open (2020) Listen Album

193

25

2:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes Wide Open (2020) Listen Album

393

Album: Twice
Eyes Wide Open (2020)
Twice
Lossless
All Out (EP) (2020)
K/DA; Twice; Bekuh Boom; Annika Wells
Lossless
Yes Or Yes (EP) JYPK-1039 (2018)
Twice
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)