Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Thanh Tuy%E1%BB%81n%3B Thanh Phong
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cải Lương: Người Đẹp Bạch Hoa Thôn (2/2)

Hữu Phước; Thanh Nga; Thành Được; Út Bạch Lan; Thanh Hương; Minh Phụng; Ba Tuý; Thanh Loan

40:36
320kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Hoàng Khâm; Album: Cải Lương: Người Đẹp Bạch Hoa Thôn (Pre 75) ĐHVN Listen Album

389

2

Cải Lương: Nước Mắt Kẻ Sang Tần (1/2)

Thành Được; Hữu Phước; Út Bạch Lan; Thanh Hương; Ba Tuý; Thanh Sang; Kim Quang; Hề Minh

15:53
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoài An; Hoài Phương; Album: Cải Lương - Nước Mắt Kẻ Sang Tần (Pre 75) Listen Album

1.941

3

Cải Lương: Nước Mắt Kẻ Sang Tần (2/2)

Thành Được; Hữu Phước; Út Bạch Lan; Thanh Hương; Ba Tuý; Thanh Sang; Kim Quang; Hề Minh

16:29
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoài Anh; Hoài Hương; Album: Cải Lương - Nước Mắt Kẻ Sang Tần (Pre 75) Listen Album

1.851

4

Tình Cô Gái Huế (Cải Lương)

Thanh Hương; Hữu Phước; Út Bạch Lan; Tuý Hoà; Tuý Phượng

18:12
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Quy Sắc; Album: Cải Lương - Tình Cô Gái Huế (Pre 75) Listen Album

4.745

Trọn Đời Vương Tơ (Live) - Thanh Sơn; Kiết Phước; Trường Lộc; Lê Trung Thảo; Hoàng Quốc Thanh; Lê Hồng Thắm; Thy Trang; Nam Thanh Phong

Trọn Đời Vương Tơ (Live)

Thanh Sơn; Kiết Phước; Trường Lộc; Lê Trung Thảo; Hoàng Quốc Thanh; Lê Hồng Thắm; Thy Trang; Nam Thanh Phong

4:49
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Lâm Viên (2015)

131

6

Cải Lương: Trăng Rụng Sau Chùa (1/2)

Út Trà Ôn; Út Bạch Lan; Minh Cảnh; Thanh Thanh Hoa; Hoàng Giang; Ba Tuỳ

12:41
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Album: Cải Lương - Trăng Rụng Sau Chùa (Pre 75) Listen Album

1.632

7

Cải Lương: Trăng Rụng Sau Chùa (2/2)

Út Trà Ôn; Út Bạch Lan; Minh Cảnh; Thanh Thanh Hoa; Hoàng Giang; Ba Tuỳ

12:40
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Album: Cải Lương - Trăng Rụng Sau Chùa (Pre 75) Listen Album

1.489

8

Cải Lương: Đôi Tình Nhân Khùng (1/3)

Thanh Được; Thanh Nga; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Hương Lan; Thanh Việt; Nam Hùng; Thanh An; Thanh Thanh Hoa

20:06
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Đôi Tình Nhân Khùng (Pre 75) Listen Album

4.794

9

Cải Lương: Đôi Tình Nhân Khùng (2/3)

Thanh Được; Thanh Nga; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Hương Lan; Thanh Việt; Nam Hùng; Thanh An; Thanh Thanh Hoa

16:34
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Đôi Tình Nhân Khùng (Pre 75) Listen Album

4.441

10

Cải Lương: Đôi Tình Nhân Khùng (3/3)

Thanh Được; Thanh Nga; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Hương Lan; Thanh Việt; Nam Hùng; Thanh An; Thanh Thanh Hoa

17:37
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Đôi Tình Nhân Khùng (Pre 75) Listen Album

3.892

11

Trầu Cau (Pre 75)

Tuyết Mai; Hà Thanh; Hồng Phúc; Thanh Phong

6:20
192kbps

Việt Nam -> Truyền thống

Ngọc Sơn; Album: Đĩa Nhựa Vol 34 - Tiếng Hát Tuyết Mai Listen Album

96

12

Bình Minh Tình Yêu

Lâm Thanh Phong; Phạm Thanh Thảo

3:56
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hoài An

4.158

13

Cải Lương: Dĩ Thực Vi Tiên

Văn Hường; Thanh Hương; Ba Tuý; Thanh Nhàn

10:32
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Viễn Châu; Album: Cải Lương - Tình Huynh Đệ (Pre 75) Listen Album

295

14

Cải Lương: Dĩ Thực Vi Tiên (Phần 1)

Văn Hường; Thanh Hương; Ba Tuý; Thanh Nhàn

5:43
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Viễn Châu; Thanh Hương; Ba Tuý; Thanh Nhàn; Album: Giọng Ca Văn Hường 5 (Trước 1975) CD05 (1972) Listen Album

214

15

Cải Lương: Dĩ Thực Vi Tiên (Phần 2)

Văn Hường; Thanh Hương; Ba Tuý; Thanh Nhàn

6:27
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Viễn Châu; Album: Giọng Ca Văn Hường 5 (Trước 1975) CD05 (1972) Listen Album

186

Tôi Đọc Báo Công Cộng - Lưu Thanh Thanh; Duy Phong

Tôi Đọc Báo Công Cộng

Lưu Thanh Thanh; Duy Phong

3:53
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Nguyễn Duy Hùng

202

17

Cải Lương: Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm (1/4)

Minh Vương; Lệ Thuỷ; Thanh Kim Huệ; Thanh Sang; Thanh Thanh Hoa; Phương Bình; Phương Thanh; Văn Hường

18:01
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nguyên Thảo; Vân Hà; Album: Cải Lương - Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm (Pre 75) Listen Album

5.017

18

Cải Lương: Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm (2/4)

Minh Vương; Lệ Thuỷ; Thanh Kim Huệ; Thanh Sang; Thanh Thanh Hoa; Phương Bình; Phương Thanh; Văn Hường

22:26
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nguyên Thảo; Vân Hà; Album: Cải Lương - Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm (Pre 75) Listen Album

4.239

19

Cải Lương: Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm (3/4)

Minh Vương; Lệ Thuỷ; Thanh Kim Huệ; Thanh Sang; Thanh Thanh Hoa; Phương Bình; Phương Thanh; Văn Hường

22:56
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nguyên Thảo; Vân Hà; Album: Cải Lương - Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm (Pre 75) Listen Album

4.353

20

Cải Lương: Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm (4/4)

Minh Vương; Lệ Thuỷ; Thanh Kim Huệ; Thanh Sang; Thanh Thanh Hoa; Phương Bình; Phương Thanh; Văn Hường

15:28
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Nguyên Thảo; Vân Hà; Album: Cải Lương - Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm (Pre 75) Listen Album

4.253

21

Cải Lương: Mạnh Lệ Quân (1/4)

Minh Vương; Thanh Tuấn; Thanh Kim Huệ; Lệ Thuỷ; Dũng Thanh Lâm; Hồng Nga; Văn Chung; Bích Hạnh; Thanh Thanh Hoa; Phi Thoàn; Tám Vân

19:27
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Album: Cải Lương - Mạnh Lệ Quân (Pre 75) Listen Album

5.267

22

Cải Lương: Mạnh Lệ Quân (3/4)

Minh Vương; Thanh Tuấn; Thanh Kim Huệ; Lệ Thuỷ; Dũng Thanh Lâm; Hồng Nga; Văn Chung; Bích Hạnh; Thanh Thanh Hoa; Phi Thoàn; Tám Vân

20:41
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Album: Cải Lương - Mạnh Lệ Quân (Pre 75) Listen Album

4.501

23

Cải Lương: Mạnh Lệ Quân (4/4)

Minh Vương; Thanh Tuấn; Thanh Kim Huệ; Lệ Thuỷ; Dũng Thanh Lâm; Hồng Nga; Văn Chung; Bích Hạnh; Thanh Thanh Hoa; Phi Thoàn; Tám Vân

18:44
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Album: Cải Lương - Mạnh Lệ Quân (Pre 75) Listen Album

4.531

24

Cải Lương: Mạnh Lệ Quân (2/4)

Minh Vương; Thanh Tuấn; Thanh Kim Huệ; Lệ Thuỷ; Dũng Thanh Lâm; Hồng Nga; Văn Chung; Bích Hạnh; Thanh Thanh Hoa; Phi Thoàn; Tám Vân

20:12
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Loan Thảo; Album: Cải Lương - Mạnh Lệ Quân (Pre 75) Listen Album

4.691

25

Khi Em Nhìn Anh

Thanh Phong; Thanh Thuý

3:49
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Y Vân; Album: Tím Cả Rừng Chiều TLCD072 Listen Album

1.305

Album: Thanh Tuy%E1%BB%81n%3B Thanh Phong
Cải Lương: Người Đẹp Bạch Hoa Thôn (Pre 75) ĐHVN
Hữu Phước; Thanh Nga; Thành Được; Út Bạch Lan; Thanh Hương; Minh Phụng; Ba Tuý; Thanh Loan
320kbps
Cải Lương - Nước Mắt Kẻ Sang Tần (Pre 75)
Thành Được; Hữu Phước; Út Bạch Lan; Thanh Hương; Ba Tuý; Thanh Sang; Kim Quang; Hề Minh
Lossless
Cải Lương - Tình Cô Gái Huế (Pre 75)
Thanh Hương; Hữu Phước; Út Bạch Lan; Tuý Hoà; Tuý Phượng
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)