Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: TXT
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Blue Hour

TXT

3:29
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Minisode1 : Blue Hour (EP) (2020) Listen Album

518

2

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Minisode1 : Blue Hour (EP) (2020) Listen Album

243

3

Crown

TXT

3:50
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: Star (EP) BHK-1056 (2019) Listen Album

7.392

4

Ghosting

TXT

3:43
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Minisode1 : Blue Hour (EP) (2020) Listen Album

135

5

Wishlist

TXT

3:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Minisode1 : Blue Hour (EP) (2020) Listen Album

123

6

Way Home

TXT

3:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Minisode1 : Blue Hour (EP) (2020) Listen Album

113

7

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: ETERNITY (EP) (2020) Listen Album

2.660

8

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: Magic BHK-1093 (2019) Listen Album

3.079

9

3:11
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Drama (EP) (2020) Listen Album

129

10

Cat & Dog

TXT

3:07
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: Star (EP) BHK-1056 (2019) Listen Album

4.281

11

4:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: Star (EP) BHK-1056 (2019) Listen Album

1.227

12

20cm

TXT

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: Magic BHK-1093 (2019) Listen Album

1.037

13

3:50
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: Magic BHK-1093 (2019) Listen Album

928

14

3:52
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: Magic BHK-1093 (2019) Listen Album

1.150

15

Drama

TXT

3:29
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: ETERNITY (EP) (2020) Listen Album

1.072

16

3:05
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: Star (EP) BHK-1056 (2019) Listen Album

1.807

17

4:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: ETERNITY (EP) (2020) Listen Album

833

18

New Rules

TXT; TOMORROW X TOGETHER

2:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: THE DREAM CHAPTER: MAGIC (2019) Listen Album

169

19

20cm

TXT; TOMORROW X TOGETHER

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: THE DREAM CHAPTER: MAGIC (2019) Listen Album

90

20

Puma

TXT

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: ETERNITY (EP) (2020) Listen Album

1.153

21

Magic Island

TXT; TOMORROW X TOGETHER

3:12
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: THE DREAM CHAPTER: MAGIC (2019) Listen Album

61

22

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: ETERNITY (EP) (2020) Listen Album

713

23

Wake Up

TST

3:09
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Wake Up (Single) WMED-0955 (2019) Listen Album

81

24

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Our Summer (Acoustic Mix) (Single) (2019) Listen Album

386

25

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Dream Chapter: Magic BHK-1093 (2019) Listen Album

797

Album: TXT
Minisode1 : Blue Hour (EP) (2020)
TXT
Lossless
The Dream Chapter: Star (EP) BHK-1056 (2019)
TXT
Lossless
The Dream Chapter: ETERNITY (EP) (2020)
TXT
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)