Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Tát Đỉnh Đỉnh
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh; Dụ Giang; Lưu Hồ Dật; Thường Thạch Lỗi; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

55.459

2

Tay Trái Chỉ Trăng

Tát Đỉnh Đỉnh

3:50
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

751

3

Bất Nhiễm (不染)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giản Hoằng Diệc; Hải Lôi; Đinh Bồi Phong; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

8.226

4

Vân Vân Nam Nam

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

6:25
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

725

5

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

15

6

Cây Lớn Cây Nhỏ

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

3:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

907

7

Con Gái Áo Màu Lục

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

4:24
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

836

8

Hoa Tự Do Bước Đi

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

4:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

876

9

Lễ Vui Vẻ

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

4:48
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

745

10

Phụ Nữ Thạch Lựu

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

5:43
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

724

11

Thiên Đị Ký Ha Ha Li Li

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

5:18
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

710

12

Tuấn Mã Màu Xanh

Tát Đỉnh Đỉnh; 薩頂頂

4:50
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tát Đỉnh Đỉnh / 薩頂頂

730

13

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

683

14

Xi Ran Ning Po – Introspection

Tát Đỉnh Đỉnh

4:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

634

15

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

672

16

5:12
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

585

17

Tước Thần (雀神)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

549

18

Thea (西亚)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

547

19

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

573

20

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

469

21

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

572

22

4:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

528

23

4:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Wonderland (幻境) (2014) Listen Album

522

24

Vạn vật sinh

Tát Đình Đình

4:27
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

547

Beat

Bất Nhiễm (不染)

Tát Đỉnh Đỉnh

4:31
Lossless

Playback -> Hoa

Giản Hoằng Diệc; Hải Lôi; Đinh Bồi Phong; Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018) Listen Album

983

Album: Tát Đỉnh Đỉnh
Hương Mật Tựa Khói Sương OST (香蜜沉沉烬如霜 电视原声音乐专辑) (2018)
Tát Đỉnh Đỉnh
Lossless
Wonderland (幻境) (2014)
Tát Đỉnh Đỉnh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)