Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Song Haye
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

The Red Dawn

Uruk-Hai

5:21
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

52

Beat

Broken Blade

Uruk-Hai

3:11
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

46

Beat

Mordor Coldness

Uruk-Hai

8:12
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

33

Beat

Immortal Flame

Uruk-Hai

5:24
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

33

Beat

Ring Of Water

Uruk-Hai

3:21
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

22

Beat

A Blade Of Fire

Uruk-Hai

4:41
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

48

Beat

6:16
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

20

Beat

The Great Battle

Uruk-Hai

3:41
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

28

Beat

Mirkwood

Uruk-Hai

6:48
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

34

Beat

3:19
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

35

Beat

6:23
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

32

Beat

8:10
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

37

Beat

7:27
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Fellowship METALLIC 023 (2014) Listen Album

29

Beat

From The Ashes

Uruk-Hai

3:39
320kbps

Playback -> US-UK

Album: ...And All The Magic And Might He Brought... WAR078 (2013) Listen Album

50

65

Far Away

Uruk-Hai

6:02
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: ...And All The Magic And Might He Brought... WAR078 (2013) Listen Album

102

Beat

Ancient Wisdom

Uruk-Hai

5:15
320kbps

Playback -> US-UK

Album: ...And All The Magic And Might He Brought... WAR078 (2013) Listen Album

48

67

Rise And Fall

Uruk-Hai

4:59
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: ...And All The Magic And Might He Brought... WAR078 (2013) Listen Album

114

Beat

Fallen Leaves

Uruk-Hai

3:44
320kbps

Playback -> US-UK

Album: ...And All The Magic And Might He Brought... WAR078 (2013) Listen Album

50

Beat

Valinor

Uruk-Hai

2:30
320kbps

Playback -> US-UK

Album: ...And All The Magic And Might He Brought... WAR078 (2013) Listen Album

51

70

Immortality

Uruk-Hai

14:05
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: ...And All The Magic And Might He Brought... WAR078 (2013) Listen Album

193

Beat

Wrath

Uruk-Hai

4:07
320kbps

Playback -> US-UK

Album: ...And All The Magic And Might He Brought... WAR078 (2013) Listen Album

54

Beat

Emyn Muil

Uruk-Hai

37:04
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Emyn Muil SBR14 (2011) Listen Album

60

Beat

29:00
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Emyn Muil SBR14 (2011) Listen Album

60

74

Luthien

Uruk-Hai

9:53
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: In Durins Halls (Return To The Mines Of Moria) WAR067 (2010) Listen Album

77

75

Kortirion

Uruk-Hai

3:20
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: In Durins Halls (Return To The Mines Of Moria) WAR067 (2010) Listen Album

64

Album: Song Haye
The Fellowship METALLIC 023 (2014)
Uruk-Hai
Lossless
...And All The Magic And Might He Brought... WAR078 (2013)
Uruk-Hai
320kbps
Emyn Muil SBR14 (2011)
Uruk-Hai
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)