Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: SawanoHiroyuki%5BnZk%5D%3BAimer
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

pian0s0l0

SawanoHiroyuki[nZk]

3:54
Lossless

Playback -> Nhật

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

232

Beat

narrative

SawanoHiroyuki[nZk]

4:20
Lossless

Playback -> Nhật

Album: narrative / NOISEofRAIN 4547366386998 (2018) Listen Album

235

Beat

1ntr0duct10n

SawanoHiroyuki[nZk]

1:59
Lossless

Playback -> Nhật

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

350

Beat

Cage

SawanoHiroyuki[nZk]

4:44
Lossless

Playback -> US-UK

Hiroyuki Sawano; Album: Binary Star/Cage / SawanoHiroyuki[nZk] VVCL-1207 (2018) Listen Album

152

Beat

Binary Star

SawanoHiroyuki[nZk]

4:45
Lossless

Playback -> US-UK

Hiroyuki Sawano; Album: Binary Star/Cage / SawanoHiroyuki[nZk] VVCL-1207 (2018) Listen Album

200

Beat

NOISEofRAIN

SawanoHiroyuki[nZk]

4:08
Lossless

Playback -> Nhật

Album: narrative / NOISEofRAIN 4547366386998 (2018) Listen Album

140

7

VV-ALK

SawanoHiroyuki[nZk]; Tielle

4:22
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

251

8

Into the Sky

SawanoHiroyuki[nZk]; Tielle

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

350

9

Trollz

SawanoHiroyuki[nZk]; Laco

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tranquility / Trollz (EP) (2019) Listen Album

63

10

Binary Star (moll)

SawanoHiroyuki[nZk]; Uru

4:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Tranquility / Trollz (EP) (2019) Listen Album

28

11

Amazing Trees

SawanoHiroyuki[nZk]; Tielle

4:46
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

708

12

ViEW

SawanoHiroyuki[nZk]; mizuki

3:30
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

525

13

CRYst-Alise

SawanoHiroyuki[nZk]; Tielle

5:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

263

14

Destiny

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

325

15

UnChild

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

2:56
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

251

16

EGO

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

246

17

Next 2 U

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

254

18

bL∞dy f8

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

4:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

179

19

e of s

SawanoHiroyuki[nZk]; mizuki

4:11
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

275

20

Next 2 U -eUC-

SawanoHiroyuki[nZk]; naNami

4:04
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: 2V-ALK VVCL-1100 (2017) Listen Album

315

21

Cage

SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Hiroyuki Sawano; Benjamin; mpi; Album: Binary Star/Cage / SawanoHiroyuki[nZk] VVCL-1207 (2018) Listen Album

626

22

Amazing Trees -extended ver.-

SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle

5:30
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

SawanoHiroyuki[nZk]; Album: Binary Star/Cage / SawanoHiroyuki[nZk] VVCL-1207 (2018) Listen Album

164

23

Cage

SawanoHiroyuki[nZk]; Tielle

4:42
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: narrative / NOISEofRAIN 4547366386998 (2018) Listen Album

389

24

Tranquility

SawanoHiroyuki[nZk]; Anly

4:44
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Hiroyuki Sawano, Benjamin & mpi; Album: Tranquility / Trollz VVCL-1522 (2019) Listen Album

151

25

Tranquility

SawanoHiroyuki[nZk]; Anly

4:44
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Hiroyuki Sawano, Benjamin & mpi; Album: Tranquility / Trollz [Limited Edition] VVCL-1520~1 (2019) Listen Album

56

Album: SawanoHiroyuki%5BnZk%5D%3BAimer
2V-ALK VVCL-1100 (2017)
SawanoHiroyuki[nZk]
Lossless
narrative / NOISEofRAIN 4547366386998 (2018)
SawanoHiroyuki[nZk]
Lossless
Binary Star/Cage / SawanoHiroyuki[nZk] VVCL-1207 (2018)
SawanoHiroyuki[nZk]
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)