Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Sasha Sloan
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sasha Sloan; Album: Dancing With Your Ghost (Single) (2019) Listen Album

13.767

2

Is It Just Me?

Sasha Sloan

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sasha Sloan; Nicolle Galyon; King Henry; Album: Is It Just Me? (Single) (2020) Listen Album

555

3

Older

Sasha Sloan

3:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

King Henry; Danny Silberstein; Sasha Sloan; Album: Older (Single) (2018) Listen Album

14.181

4

I'll Wait

Kygo; Sasha Sloan

3:35
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Sasha Sloan; Scott Harris; Kygo; Album: Golden Hour (2020) Listen Album

593

5

House With No Mirrors

Sasha Sloan

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nicolle Galyon; King Henry; Sasha Sloan; Album: House With No Mirrors (Single) (2020) Listen Album

143

6

Lie

Sasha Sloan

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

King Henry; Emi Dragoi; Sasha Sloan; Album: Lie (Single) (2020) Listen Album

308

7

Smiling When I Die

Sasha Sloan

3:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sasha Sloan; King Henry; Album: Smiling When I Die (Single) (2019) Listen Album

1.145

8

Runaway

Sasha Sloan

3:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Runaway (Single) (2017) Listen Album

2.603

9

At Least I Look Cool

Sasha Sloan

2:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

King Henry; Sasha Sloan; Album: At Least I Look Cool (Single) (2019) Listen Album

682

10

This Town

Kygo; Sasha Sloan

3:22
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Noonie Bao; Sasha Sloan; Kygo; Album: Kids In Love G0100038233437 (2017) Listen Album

16.440

11

Too Sad To Cry

Sasha Sloan

3:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Self Portrait (2019) Listen Album

492

12

Normal

Sasha Sloan

3:27
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Henry Allen; Iain Andrew Cook; Martin Clifford Doherty; Sasha Yatchenko; Album: Sad Girl (2018) Listen Album

402

13

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Self Portrait (2019) Listen Album

402

14

I’ll Wait

Kygo; Sasha Sloan

3:35
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Scott Harris; Sasha Sloan; Kygo; Album: I'll Wait (Single) (2020) Listen Album

2.480

15

Version Of Me

Sasha Sloan

3:02
265kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Loser (EP) (2018) Listen Album

571

16

Normal

Sasha Sloan

3:13
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Sasha Sloan

1.377

17

This Town

Kygo; Sasha Sloan

3:22
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Noonie Bao; Sasha Sloan; Kygo; Album: Stargazing (EP) (2017) Listen Album

547

18

Falls

ODESZA; Sasha Sloan

3:52
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Album: A Moment Apart (Album) (2017) Listen Album

226

19

Keep On

Sasha Sloan

3:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Self Portrait (2019) Listen Album

299

20

Workin' On It

Meghan Trainor; Lennon Stella; Sasha Sloan

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lennon Stella; Sasha Sloan; King Henry; Meghan Trainor; Album: Treat Myself (Deluxe Edition) (2020) Listen Album

240

21

Hurt

Sasha Sloan

3:00
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Henry Allen; Sasha Alexandra Artourovna Yatchenko; Album: Sad Girl (2018) Listen Album

276

22

Ready Yet

Sasha Sloan

3:45
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Composer Author Unknown; Sasha Yatchenko; Album: Sad Girl (2018) Listen Album

285

23

Thoughts

Sasha Sloan

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Self Portrait (2019) Listen Album

220

24

Thank God

Sasha Sloan

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Self Portrait (2019) Listen Album

264

25

3:06
320kbps

US-UK -> Dance, remix

(2020)

214

Album: Sasha Sloan
Dancing With Your Ghost (Single) (2019)
Sasha Sloan
Lossless
Is It Just Me? (Single) (2020)
Sasha Sloan
Lossless
Older (Single) (2018)
Sasha Sloan
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)