Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: One Direction
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

What Makes You Beautiful

One Direction

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

One Direction; Album: Up All Night (2011) Listen Album

27.356

2

One Thing

One Direction

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

One Direction; Album: Up All Night (Japan Market Edition) SICP 3582 (2012) Listen Album

9.897

3

Perfect

One Direction

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Perfect (Single) (2015) Listen Album

92.798

4

Story Of My Life

One Direction

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jamie Scott; Bunetta Ryan; Niall Horan; Zayn Malik; Liam Payne; Harry Styles; Louis Tomlinson; Album: Midnight Memories (The Ultimate Edition) (2013) Listen Album

78.815

5

Night Changes

One Direction

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jamie Scott; Julian Bunetta; John Ryan; Niall Horan; Zayn Malik; Harry Styles; Louis Tomlinson; Liam Payne; Album: Four (Deluxe Version) (2014) Listen Album

54.301

6

Drag Me Down

One Direction

3:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Drag Me Down (Single) (2015) Listen Album

112.116

7

Live While We're Young

One Direction

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rami Yacoub; Carl Falk; Savan Kotecha; Album: Take Me Home (2012) Listen Album

48.050

8

You And I

One Direction

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bunetta; Scott; Ryan; Album: Midnight Memories (The Ultimate Edition) (2013) Listen Album

30.593

9

More Than This

One Direction

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Up All Night (2011) Listen Album

2.838

10

Live While Were Young

One Direction

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

One Direction (2012)

5.181

11

Best Song Ever

One Direction

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Wayne Hector; John Ryan; Ed Drewett; Julian Bunetta; Album: Midnight Memories (The Ultimate Edition) (2013) Listen Album

59.290

12

They Don't Know About Us

One Direction

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

One Direction; Album: Take Me Home (2012) Listen Album

27.128

13

Kiss You

One Direction

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

One Direction; Album: Take Me Home (2012) Listen Album

4.890

14

History

One Direction

3:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: History (Single) (2015) Listen Album

35.435

15

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Harry Styles; Julian Bunetta; Ruth-Anne Cunningham; Theodore Geiger; Ali Tampos; Album: Four (Deluxe Version) (2014) Listen Album

7.016

16

Little Things

One Direction

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Simply The Best Voices CD1 (2013) Listen Album

387

17

More Than This

One Direction

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Up All Night (Japan Market Edition) SICP 3582 (2012) Listen Album

568

18

4:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tom Fletcher; Danny Jones; Dougie Poynter; Horan; Album: Midnight Memories (The Ultimate Edition) (2013) Listen Album

5.608

19

Strong

One Direction

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tomlinson; Ryan; Scott; Bunetta; Album: Midnight Memories (The Ultimate Edition) (2013) Listen Album

8.957

20

Better Than Words

One Direction

3:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bunetta; Ryan; Tomlinson; Payne; Scott; Album: Midnight Memories (The Ultimate Edition) (2013) Listen Album

5.184

21

Half A Heart

One Direction

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Robson; Drewett; Lindy Robbins; Album: Midnight Memories (The Ultimate Edition) (2013) Listen Album

7.246

22

18

One Direction

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Oliver Frank; Album: Four (Deluxe Version) (2014) Listen Album

11.479

23

Act My Age

One Direction

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Julian Bunetta; Ed Drewett; John Ryan; Album: Four (Deluxe Version) (2014) Listen Album

5.621

24

Hey Angel

One Direction

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Made In The A.M. (Deluxe Edition) (2015) Listen Album

6.177

25

She's Not Afraid

One Direction

3:10
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Jamie Scott; John Ryan; Julian C. Bunetta; Album: Take Me Home (Special Deluxe Edition) (2013) Listen Album

516

Album: One Direction
Up All Night (2011)
One Direction
Lossless
Up All Night (Japan Market Edition) SICP 3582 (2012)
One Direction
Lossless
Perfect (Single) (2015)
One Direction
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)