Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

20.633

2

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

53.102

3

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

18.862

4

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

74.166

5

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Alone - The 8th Album NXCA-00001 (1999) Listen Album

1.716

6

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.423

7

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

39.860

8

Brother Louie

Modern Talking

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.155

9

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

9.402

10

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

31.529

11

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

8.950

12

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

10.283

13

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

10.351

14

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

10.864

Beat

3:32
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

2.366

16

Doctor For My Heart

Modern Talking

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1986) Listen Album

235

17

4:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

5.625

18

Lady Lai

Modern Talking

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

11.343

19

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

5.587

20

5:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: You're My Heart, You're My Soul (1988) Listen Album

371

21

No Face No Name No Number

Modern Talking

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: All The Best - The Definitive Collection (CD3) (2008) Listen Album

1.445

22

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Best Of Modern Talking (16 Superhits) CD 1833 (1988) Listen Album

7.007

Beat

3:59
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

8.408

24

Give Me Peace On Earth

Modern Talking

4:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

6.431

25

You And Me

Modern Talking

4:02
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Modern Talking The Collection (1995) Listen Album

4.931

Album: Modern Talking
25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking The Collection (1995)
Modern Talking
Lossless
Alone - The 8th Album NXCA-00001 (1999)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)