Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Melanie Martinez
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Play Date

Melanie Martinez

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

59.592

2

The Bakery

Melanie Martinez

2:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Blake Slatkin; Melanie Martinez; Album: After School (EP) (2020) Listen Album

446

3

Play Date (Slowed And Pitched)

Melanie Martinez; Cooper Beaton

3:22
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: Play Date (Slowed and Pitched) (2020) Listen Album

3.775

4

Soap

Melanie Martinez

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

28.515

5

Fire Drill

Melanie Martinez

4:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Melanie Martinez; Keenan; Album: Fire Drill (Single) (2020) Listen Album

1.048

6

Notebook

Melanie Martinez

2:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Keenan; Melanie Martinez; Album: After School (EP) (2020) Listen Album

209

7

Tag, You're It

Melanie Martinez

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

13.940

8

Mrs. Potato Head

Melanie Martinez

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

13.541

9

Brain & Heart

Melanie Martinez

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Keenan; Melanie Martinez; Album: After School (EP) (2020) Listen Album

116

10

Numbers

Melanie Martinez

4:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Keenan; Melanie Martinez; Album: After School (EP) (2020) Listen Album

123

11

Field Trip

Melanie Martinez

3:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Keenan; Melanie Martinez; Album: After School (EP) (2020) Listen Album

158

12

Cry Baby

Melanie Martinez

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

21.786

13

Carousel

Melanie Martinez

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

13.225

14

Dollhouse

Melanie Martinez

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

26.471

15

Pity Party

Melanie Martinez

3:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

15.510

16

Test Me

Melanie Martinez

2:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Keenan; Melanie Martinez; Album: After School (EP) (2020) Listen Album

141

17

Glued

Melanie Martinez

3:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Keenan; Melanie Martinez; Album: After School (EP) (2020) Listen Album

126

18

Sippy Cup

Melanie Martinez

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

8.606

19

Training Wheels

Melanie Martinez

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

10.763

20

Milk And Cookies

Melanie Martinez

3:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

8.657

21

Teddy Bear

Melanie Martinez

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

7.885

22

Cake

Melanie Martinez

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

11.756

23

Recess

Melanie Martinez

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Keenan; Melanie Martinez; Album: K-12 (2019) Listen Album

1.325

24

Pacify Her

Melanie Martinez

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

13.983

25

Mad Hatter

Melanie Martinez

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Cry Baby (2015) Listen Album

13.627

Album: Melanie Martinez
Cry Baby (2015)
Melanie Martinez
Lossless
After School (EP) (2020)
Melanie Martinez
Lossless
Play Date (Slowed and Pitched) (2020)
Melanie Martinez; Cooper Beaton
128kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)