Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Lu%C3%A2n Tang
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

3:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thuyết Hảo Bất Hồi Ức (说好不回忆) (2017) Listen Album

48

27

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thuyết Hảo Bất Hồi Ức (说好不回忆) (2017) Listen Album

25

Beat

3:47
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thuyết Hảo Bất Hồi Ức (说好不回忆) (2017) Listen Album

34

Beat

3:31
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thuyết Hảo Bất Hồi Ức (说好不回忆) (2017) Listen Album

13

Beat

4:39
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Thuyết Hảo Bất Hồi Ức (说好不回忆) (2017) Listen Album

12

31

Tìm (寻)

Lưu Tăng Đồng

3:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tìm (寻) (Single) (2019) Listen Album

77

32

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tình Yêu Là Những Chuỗi Ngày Dài Vô Tận (爱情本就是来日方长的东西) (2020) Listen Album

17

Beat

Tìm (寻)

Lưu Tăng Đồng

3:49
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tìm (寻) (Single) (2019) Listen Album

16

34

Thả Lỏng

Lưu Tăng Đồng

3:43
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

none (2018)

10

35

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Green Forest, My Home OST (2005) Listen Album

530

36

Chim Di Trú (候鸟)

Tằng Khả Ni ; Lưu Lệnh Tư

4:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chim Di Trú (候鸟) (Single) (2020) Listen Album

17

Beat

Chim Di Trú (候鸟)

Tằng Khả Ni ; Lưu Lệnh Tư

4:20
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Chim Di Trú (候鸟) (Single) (2020) Listen Album

1

38

Trúc Mã Thanh Từ (竹马清词)

Luân Tang; Quốc Phong Đường; Tang Hải Ký

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thời Quang Lý Đích Tố Niệm (时光里的素念) (2020) Listen Album

45

39

Kỳ Hành (棋行) Quốc Ngữ Bản (国语版)

Luân Tang; Tang Hải Ký; Quốc Phong Đường

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kỳ Hành (棋行) (2020) Listen Album

122

40

Kỳ Hành (棋行) Quảng Đông Bản (粤语版)

Luân Tang; Tang Hải Ký; Quốc Phong Đường

4:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Kỳ Hành (棋行) (2020) Listen Album

39

41

Lấy Tương Tư Làm Đề Bài (相思以为题)

Luân Tang; Quốc Phong Đường; Tang Hải Ký

5:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thời Quang Lý Đích Tố Niệm (时光里的素念) (2020) Listen Album

86

42

Biệt Mộng (别梦)

Luân Tang; Quốc Phong Đường; Tang Hải Ký

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thời Quang Lý Đích Tố Niệm (时光里的素念) (2020) Listen Album

19

Kỳ Hành (棋行) Quảng Đông Bản (粤语版) - Luân Tang;Tang Hải Ký;Quốc Phong Đường

Kỳ Hành (棋行) Quảng Đông Bản (粤语版)

Luân Tang;Tang Hải Ký;Quốc Phong Đường

4:39
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

Kỳ Hành (棋行) Quốc Ngữ Bản (国语版) - Luân Tang;Tang Hải Ký;Quốc Phong Đường

Kỳ Hành (棋行) Quốc Ngữ Bản (国语版)

Luân Tang;Tang Hải Ký;Quốc Phong Đường

4:40
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

Trúc Mã Thanh Từ (竹马清词) - Luân Tang; Quốc Phong Đường; Tang Hải Ký

Trúc Mã Thanh Từ (竹马清词)

Luân Tang; Quốc Phong Đường; Tang Hải Ký

4:28
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

Lấy Tương Tư Làm Đề Bài (相思以为题) - Luân Tang; Quốc Phong Đường; Tang Hải Ký

Lấy Tương Tư Làm Đề Bài (相思以为题)

Luân Tang; Quốc Phong Đường; Tang Hải Ký

5:27
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

Biệt Mộng (别梦) - Luân Tang; Quốc Phong Đường; Tang Hải Ký

Biệt Mộng (别梦)

Luân Tang; Quốc Phong Đường; Tang Hải Ký

4:43
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

48

Đêm Nguyện Cầu

Tăng Nhật Tuệ; Tăng Ngân Hà

4:34
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Album: Đom Đóm Đêm Vol.1 (2007) Listen Album

1.746

49

Đom Đóm Đêm

Tăng Nhật Tuệ; Tăng Ngân Hà

6:28
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tăng Nhật Tuệ; Album: Đom Đóm Đêm Vol.1 (2007) Listen Album

1.349

50

Yêu Trong Ánh Sáng

Tăng Nhật Tuệ; Tăng Ngân Hà

3:18
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Quốc Bảo

5.333

Album: Lu%C3%A2n Tang
Thuyết Hảo Bất Hồi Ức (说好不回忆) (2017)
Lưu Tăng Đồng
Lossless
Tìm (寻) (Single) (2019)
Lưu Tăng Đồng
Lossless
Tình Yêu Là Những Chuỗi Ngày Dài Vô Tận (爱情本就是来日方长的东西) (2020)
Lưu Tăng Đồng
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)