Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: IZ%2AONE
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Angel (EP) L200001567 (2018) Listen Album

179

2

Mess

IZ

3:44
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Angel (EP) L200001567 (2018) Listen Album

117

3

Hello

IZ

3:17
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Re:Iz (EP) (2019) Listen Album

98

4

3:58
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: From:Iz (EP) (2019) Listen Album

48

5

3:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The:Iz (Single) (2020) Listen Album

28

6

Ole Ole

IZ

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Angel (EP) L200001567 (2018) Listen Album

112

7

3:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Angel (EP) L200001567 (2018) Listen Album

83

8

1:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The:Iz (Single) (2020) Listen Album

18

9

3:10
396kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 코난 (로코베리) Composed: 김도훈 (RBW), 이상호 (RBW) Arranged: 김도훈 (RBW), 이상호 (RBW); Album: All You Want (The 1st Mini Album) (2017) Listen Album

57

10

3:12
264kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: All You Want (1st Mini Album) (2017) Listen Album

115

11

Is You

IZ

3:34
260kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: All You Want (1st Mini Album) (2017) Listen Album

117

12

4:14
260kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: All You Want (1st Mini Album) (2017) Listen Album

119

13

3:10
261kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: All You Want (1st Mini Album) (2017) Listen Album

174

Beat

1:45
275kbps

Playback -> Hàn

Album: All You Want (1st Mini Album) (2017) Listen Album

110

15

Angel

IZ

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Angel (EP) L200001567 (2018) Listen Album

228

16

3:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Angel (EP) L200001567 (2018) Listen Album

90

Beat

Angel

IZ

3:40
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Angel (EP) L200001567 (2018) Listen Album

52

18

1:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Re:Iz (EP) (2019) Listen Album

68

19

Eden

IZ

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Re:Iz (EP) (2019) Listen Album

163

20

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: From:Iz (EP) (2019) Listen Album

61

Beat

0:53
Lossless

Playback -> Hàn

Album: From:Iz (EP) (2019) Listen Album

39

22

Burn

IZ

3:52
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: From:Iz (EP) (2019) Listen Album

48

23

The Day

IZ

4:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The:Iz (Single) (2020) Listen Album

66

Angel (SBS Inkigayo Live) - IZ

3:38
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

11

Beat

Eden

IZ

3:46
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Re:Iz (EP) (2019) Listen Album

23

Album: IZ%2AONE
Angel (EP) L200001567 (2018)
IZ
Lossless
Re:Iz (EP) (2019)
IZ
Lossless
From:Iz (EP) (2019)
IZ
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)