Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Heize
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

We Don't Talk Together

Heize;Giriboy

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: We Don't Talk Together (Single) (2019) Listen Album

5.449

2

You're Cold

Heize

3:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: It's Okay To Not Be Okay OST Part.1 (Single) (2020) Listen Album

1.988

3

You, Clouds, Rain

Heize; Shin Yongjae

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Heize; DAVII; GroovyRoom; Album: /// (You, Clouds, Rain) (2017) Listen Album

18.014

4

3:45
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hotel Del Luna OST Part.5 (Single) (2019) Listen Album

5.454

5

Round And Round

Heize; Han Soo Ji

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Goblin OST Part. 14 (2017) Listen Album

18.824

6

Round And Round

Heize; Han Soo Ji

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Goblin OST (CD1) (2017) Listen Album

2.249

7

So, It Ends?

Heize;Colde

3:01
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: She's Fine (Regular) (2019) Listen Album

648

8

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Lyricist (EP) (2020) Listen Album

391

9

You're Cold

Heize

3:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: It's Okay To Not Be Okay (OST) (2020) Listen Album

93

10

You, Clouds, Rain

Heize; Shin Yong Jae

3:25
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

DAVII; Heize; Album: /// (EP) (2017) Listen Album

1.112

11

And July

Dean; DJ Friz; Heize

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: And July (EP) CMDC-10878 (2016) Listen Album

6.220

12

Wish You Well

Heize; Davii

1:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Wind (2018) Listen Album

467

13

Hitch Hiding

Heize;Sunwoo JungA

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: She's Fine (Regular) (2019) Listen Album

187

14

3:45
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hotel Del Luna (OST) L100005618 (2019) Listen Album

1.040

15

Late Autumn

Heize; Crush

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Late Autumn (EP) (2019) Listen Album

189

16

That's All

Heize

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Dr. Romantic 2 OST Part.4 (Single) (2020) Listen Album

549

Beat

3:46
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Hotel Del Luna OST Part.5 (Single) (2019) Listen Album

202

18

Star

Heize

3:38
320kbps
Star.mp3 Title: Star Artist: Heize

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Star (Single) (2016) Listen Album

5.285

19

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

GroovyRoom & HEIZE; Album: /// (You, Clouds, Rain) (2017) Listen Album

6.024

20

Love Distance

Joo Young; Heize

3:32
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Love Distance (Single) (2020) Listen Album

75

Beat

Round And Round

Heize; Han Soo Ji

3:21
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Goblin OST Part. 14 (2017) Listen Album

1.323

22

Pume Sweet Pume

Heize; Monokim

3:27
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Pume Sweet Pume (2015) Listen Album

915

23

1:13
256kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Don't Come Back (Single) (2016) Listen Album

735

24

3:37
259kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Don't Come Back (Single) (2016) Listen Album

3.131

25

UFO did you take?

Heize; Go Young Bae

3:47
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Jealousy Incarnate OST Part.1 (2016) Listen Album

1.160

Album: Heize
We Don't Talk Together (Single) (2019)
Heize;Giriboy
Lossless
It's Okay To Not Be Okay OST Part.1 (Single) (2020)
Heize
Lossless
/// (You, Clouds, Rain) (2017)
Heize; Shin Yongjae
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)