Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Got7
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Fly

GOT7

3:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Departure (EP) JYPK-0626 (2016) Listen Album

20.783

2

Just Right

Got7

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Just Right (EP) (2015) Listen Album

34.673

3

Hard Carry

Got7

3:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: Flight Log: Turbulence (Regular) JYPK-0697 (2016) Listen Album

24.567

4

If You Do

Got7

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Mad (EP) (2015) Listen Album

33.774

5

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Call My Name (EP) (2019) Listen Album

1.718

6

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Dye (EP) (2020) Listen Album

2.405

7

Never Ever

GOT7

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Arrival (EP) JYPK-0765 (2017) Listen Album

42.291

8

Teenager

GOT7

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

4.921

9

Lullaby

GOT7

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Present: You (Regular) JYPK-1028 (2018) Listen Album

8.114

10

You Are

GOT7

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 7 For 7 (EP) JYPK-0849 (2017) Listen Album

12.215

11

3:44
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Noday; Chloe; Album: Got Love (2014) Listen Album

6.347

12

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Arrival (EP) JYPK-0765 (2017) Listen Album

5.694

13

Paradise

GOT7

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Arrival (EP) JYPK-0765 (2017) Listen Album

5.212

14

Look

GOT7

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Eyes On You (EP) JYPK-1004 (2018) Listen Album

6.100

15

3:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: The New Era (Special Edition) (EP) (2018) Listen Album

1.382

16

3:32
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Mad (Winter Edition) (2015) Listen Album

9.172

17

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Departure (EP) JYPK-0626 (2016) Listen Album

3.110

18

Q

GOT7

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flight Log: Arrival (EP) JYPK-0765 (2017) Listen Album

3.174

19

Flash Up

GOT7

4:52
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Turn Up (Complete Edition) (2017) Listen Album

231

20

I Am Me

GOT7

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

268

21

Lullaby

GOT7

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

230

22

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 'Present: You' &Me Edition (Regular) JYPK-1040 (2018) Listen Album

151

23

Love Loop

GOT7

3:42
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Love Loop (2019) Listen Album

274

24

Aura

GOT7

3:06
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Dye (EP) (2020) Listen Album

672

25

3:12
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Dye (EP) (2020) Listen Album

451

Album: Got7
Flight Log: Departure (EP) JYPK-0626 (2016)
GOT7
Lossless
Just Right (EP) (2015)
Got7
Lossless
Flight Log: Turbulence (Regular) JYPK-0697 (2016)
Got7
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)