Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: CIX
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Win

CIX

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

NODAY; Album: Win (Single) (2020) Listen Album

187

2

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 1: Hello, Stranger (EP) (2019) Listen Album

4.111

3

Numb

CIX

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 2: Hello, Strange Place (EP) VDCD-6798 (2019) Listen Album

455

4

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 1: Hello, Stranger (EP) (2019) Listen Album

335

5

Imagine

CIX

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 1: Hello, Stranger (EP) (2019) Listen Album

389

6

The One

CIX

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 1: Hello, Stranger (EP) (2019) Listen Album

512

7

Bystander

CIX

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 2: Hello, Strange Place (EP) VDCD-6798 (2019) Listen Album

102

8

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Win (Korean Version) (Single) (2020) Listen Album

58

9

3:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 1: Hello, Stranger (EP) (2019) Listen Album

607

10

The One

CIX

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: HELLO Chapter 1: Hello, Stranger (Japanese Version) (EP) (2019) Listen Album

33

11

Imagine

CIX

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: HELLO Chapter 1: Hello, Stranger (Japanese Version) (EP) (2019) Listen Album

29

12

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: HELLO Chapter 1: Hello, Stranger (Japanese Version) (EP) (2019) Listen Album

72

13

3:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: HELLO Chapter 1: Hello, Stranger (Japanese Version) (EP) (2019) Listen Album

47

14

3:34
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: HELLO Chapter 1: Hello, Stranger (Japanese Version) (EP) (2019) Listen Album

197

15

3:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: HELLO Chapter 1: Hello, Stranger (Japanese Version) (EP) (2019) Listen Album

22

16

Black Out

CIX

3:17
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 2: Hello, Strange Place (EP) VDCD-6798 (2019) Listen Album

150

17

Rewind

CIX

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 2: Hello, Strange Place (EP) VDCD-6798 (2019) Listen Album

66

18

Maybe I

CIX

3:08
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Hello Chapter 2: Hello, Strange Place (EP) VDCD-6798 (2019) Listen Album

63

19

Revival

CIX

3:16
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Revival (Single) (2020) Listen Album

301

20

3:27
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Revival (Single) (2020) Listen Album

42

21

3:20
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Revival (Single) (2020) Listen Album

36

22

3:15
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: HELLO Chapter 1: Hello, Stranger (Japanese Version) (EP) (2019) Listen Album

1

23

5:15
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Vũ Hà Anh; Phan Việt Tính; Nguyễn Văn Trung; Album: Bông Hoa Đẹp Nhất (Single) (2020) Listen Album

8.697

24

3:41
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

K-ICM; APJ; Album: Ai Mang Cô Đơn Đi (Single) (2020) Listen Album

10.148

25

3:49
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Jack; Album: Hoa Hải Đường (Single) (2020) Listen Album

3.479

Album: CIX
Win (Single) (2020)
CIX
Lossless
Hello Chapter 1: Hello, Stranger (EP) (2019)
CIX
Lossless
Hello Chapter 2: Hello, Strange Place (EP) VDCD-6798 (2019)
CIX
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)