Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Black Sabbath
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Loner

Black Sabbath

4:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: 13 (2013) Listen Album

690

2

Paranoid

Black Sabbath

2:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Guitar Rock 1970-1971 (1994) Listen Album

986

3

War Pigs

Black Sabbath

7:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Paranoid (1970) Listen Album

2.862

4

Paranoid

Black Sabbath

2:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Paranoid (1970) Listen Album

6.488

5

Planet Caravan

Black Sabbath

4:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Paranoid (1970) Listen Album

919

6

Iron Man

Black Sabbath

5:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Paranoid (1970) Listen Album

5.575

7

Snowblind

Black Sabbath

5:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Sabbath Collection (1985) Listen Album

89

8

Paranoid

Black Sabbath

2:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: Between Heaven & Hell - The Best Of Black Sabbath (1993) Listen Album

179

9

Iron Man

Black Sabbath

5:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: Iron Man: The Best Of Black Sabbath (2012) Listen Album

504

10

Children Of The Grave

Black Sabbath

5:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: Iron Man: The Best Of Black Sabbath (2012) Listen Album

713

11

Isolated Man

Black Sabbath

5:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Album: The End (EP) (2016) Listen Album

108

12

Psycho Man

Ozzy Osbourne; Black Sabbath

5:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Prince Of Darkness (CD3) EK 92963 (2005) Listen Album

25

13

Crazy Train

Black Sabbath

4:49
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath

420

14

Behind The Wall Of Sleep

Black Sabbath

4:06
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

69

15

Heaven In Black

Black Sabbath

4:06
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

119

16

5:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: Live At Hammersmith Odeon (2007) Listen Album

99

17

A National Acrobat

Black Sabbath

6:14
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

146

18

Sabbath Bloody Sabbath

Black Sabbath

5:48
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

87

19

War Pigs

Black Sabbath

7:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 100 Greatest Guitar Solos Listen Album

1.120

20

Paranoid

Black Sabbath

2:53
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: VOZ Rock Collection Vol.2 - Hard Rock Listen Album

1.218

21

Iron Man

Black Sabbath

6:00
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: VOZ Rock Collection Vol.13 - Heavy Metal Listen Album

723

22

End Of The Beginning

Black Sabbath

8:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: 13 (2013) Listen Album

552

23

God Is Dead?

Black Sabbath

8:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: 13 (2013) Listen Album

1.110

24

Zeitgeist

Black Sabbath

4:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: 13 (2013) Listen Album

469

25

Age Of Reason

Black Sabbath

7:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Black Sabbath; Album: 13 (2013) Listen Album

428

Album: Black Sabbath
13 (2013)
Black Sabbath
Lossless
Guitar Rock 1970-1971 (1994)
Black Sabbath
Lossless
Paranoid (1970)
Black Sabbath
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)