Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Big Bang
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Haru Haru

Big Bang

4:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Daishi Dance; Album: Number 1 (2008) Listen Album

120.428

2

Blue

Big Bang

3:53
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Teddy; T.O.P; Album: Alive (2012) Listen Album

99.063

3

Bang Bang Bang

Big Bang

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Teddy; G-Dragon; T.O.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

145.009

4

Loser

Big Bang

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; T.O.P; G-Dragon; Taeyang; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

126.081

5

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Teddy; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

85.355

6

If You

Big Bang

4:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; P.K; Dee.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

76.249

7

Tell Me Goodbye

Big Bang

4:06
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: Big Bang 2 (2011) Listen Album

109.415

8

Fxxk It

Big Bang

3:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; G-Dragon; T.O.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

81.526

9

Last Dance

Big Bang

4:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Taeyang; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

49.805

10

Bae Bae

Big Bang

2:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; T.O.P; G-Dragon; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

62.946

11

Lies

Big Bang

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: Big Bang Best Collection (Korea Edition) (2013) Listen Album

43.363

12

Sober

Big Bang

3:57
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; Choice37; G-Dragon; T.O.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

57.442

13

Bad Boy

Big Bang

3:56
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Album: Alive (2012) Listen Album

34.958

14

Fantastic Baby

Big Bang

3:53
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Big Bang (2012)

43.336

15

Tonight

Big Bang

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Choi Pil Kang; E.Knock; Album: Tonight (2011) Listen Album

51.057

16

Last Farewell

Big Bang

3:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: Hot Issue (2007) Listen Album

15.734

17

Flower Road

Big Bang

3:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Flower Road (Single) (2018) Listen Album

11.246

18

Monster

Big Bang

3:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Album: Still Alive (Special Edition) (2012) Listen Album

45.102

19

Haru Haru

Big Bang

4:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Daishi Dance; Album: Haru Haru (Single) (2008) Listen Album

6.173

20

Love Song

Big Bang

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Teddy; Album: Big Bang (Special Edition) (2011) Listen Album

66.114

21

Sunset Glow

Big Bang

3:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Lee Hyunghon; T.O.P; Album: Remember (2008) Listen Album

41.290

22

4:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Big Bang

31.644

23

We Like 2 Party

Big Bang

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Teddy; Kush; Seo Won Jin; G-Dragon; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

41.499

24

3:40
260kbps
06 BANG BANG BANG -KR Ver.- (2).m4a Title: BANG BANG BANG -KR Ver.- Artist: BIGBANG

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: MADE SERIES (japanese) Listen Album

4.837

25

Lies (거짓말)

Big Bang

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Big Bang; Album: Always (1st Mini Album) (2007) Listen Album

41.224

Album: Big Bang
Number 1 (2008)
Big Bang
Lossless
Alive (2012)
Big Bang
Lossless
Made 8809269506764 (2016)
Big Bang
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)