Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: BTS
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Ruuth; Chris James; Antonina Armato; SUGA; J-hope; Album: Be (2020) Listen Album

3.118

2

4:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Ji Soo Park; Levi; V; Hiss noise; SUGA; RM; j-hope; Metaphor; Album: Be (2020) Listen Album

2.035

3

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Cosmo's Midnight (Cosmo Liney); Cosmo's Midnight (Patrick Liney); Joe Femi Griffith; RM; SUGA; j-hope; Album: Be (2020) Listen Album

1.394

4

Telepathy

BTS

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

SUGA; Trương Lợi Trinh; Hiss noise; RM; Jung Kook; Album: Be (2020) Listen Album

1.313

5

Dis-ease

BTS

3:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

j-hope; Ivan Jackson Rosenberg; GHSTLOOP; RM; Pdogg; SUGA; Jimin; Randy Runyon; Album: Be (2020) Listen Album

1.288

6

Stay

BTS

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Arston; Jung Kook; RM; Jin; Album: Be (2020) Listen Album

1.238

7

Dynamite

BTS

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jessica Agombar; David Stewart; Album: Dynamite (NightTime Version) (2020) Listen Album

9.514

8

Dynamite

BTS

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jessica Agombar; David Stewart; Album: Be (2020) Listen Album

327

9

Skit

BTS

2:59
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

RM; Jin; SUGA; j-hope; Jimin; V; Jung Kook; Album: Be (2020) Listen Album

463

10

Savage Love (Laxed - Siren Beat) (Remix)

Jawsh 685; Jason Derulo; BTS

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

J-hope; SUGA; Jason Derulo; Jawsh 685; Jacob Kasher; Phil Greiss; Album: Savage Love (Laxed - Siren Beat) (Remix) [Single] (2020) Listen Album

2.494

11

Boy With Luv

BTS;Halsey

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Melanie Fontana; Michel "Lindgren" Schulz; Hitman Bang; Suga; Emily Weisband; J-Hope; Halsey; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

109.485

12

Fake Love

BTS

4:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

RM; Pdogg; "Hitman" Bang; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

64.802

13

DNA

BTS

3:43
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Love Yourself: Her (2017) Listen Album

490.016

14

4:05
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Love Yourself: Her (2017) Listen Album

28.900

15

Save Me

BTS

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever CD1 (2016) Listen Album

76.305

16

On

BTS

4:06
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Map Of The Soul: 7 (2020) Listen Album

18.078

17

3:18
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; August Rigo; Vince Nantes; Clyde Kelly; Album: Black Swan (Single) (2020) Listen Album

15.558

18

Fire

BTS

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever CD1 (2016) Listen Album

105.990

19

The Truth Untold

Steve Aoki; BTS

4:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Steve Aoki; Roland Spreckley; Jake Torrey; Noah Conrad; Annika Wells; RM; Slow Rabbit; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

24.181

20

4:34
320kbps

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: You Never Walk Alone 8804775077494 (2017) Listen Album

61.696

21

Still With You

Jungkook (BTS)

3:57
128kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Still With You _FESTA 2020 (2020) Listen Album

4.689

22

Friends

BTS

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Map Of The Soul: 7 (2020) Listen Album

9.675

23

3:36
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Album: You Never Walk Alone (2017) Listen Album

97.178

24

3:46
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Ed Sheeran; Fred Gibson; RM; Suga; J-Hope; Benjy Gibson; Jo Hill; Album: Map Of The Soul : Persona (EP) BHK-1057 (2019) Listen Album

33.478

25

Euphoria

BTS

3:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; Melanie Fontana; Hitman Bang; Supreme Boi; Adora; RM; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

18.460

Album: BTS
Be (2020)
BTS
Lossless
Dynamite (NightTime Version) (2020)
BTS
Lossless
Savage Love (Laxed - Siren Beat) (Remix) [Single] (2020)
Jawsh 685; Jason Derulo; BTS
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)