Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Alan Silvestri
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

The Avengers

Alan Silvestri

2:03
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Avengers - Original Motion Picture Soundtrack (2012) Listen Album

5.002

2

Shine Your Way

Alan Silvestri

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Croods - Music From The Motion Picture (2013) Listen Album

1.390

Beat

Help Arrives

Alan Silvestri

4:21
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Avengers: Infinity War (Original Motion Picture Soundtrack) 0050087386436 (2018) Listen Album

353

Beat

Forge

Alan Silvestri

4:22
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Avengers: Infinity War (Original Motion Picture Soundtrack) 0050087386436 (2018) Listen Album

246

5

1:14
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Alan Silvestri

3.584

Beat

The Real Hero

Alan Silvestri

5:54
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Avengers: Endgame (Original Motion Picture Soundtrack) (2019) Listen Album

439

Beat

Main On End

Alan Silvestri

3:11
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Avengers: Endgame (Original Motion Picture Soundtrack) (2019) Listen Album

507

Beat

0:56
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Captain America: The First Avenger (Original Motion Picture Soundtrack) (2011) Listen Album

122

9

Beowulf Main Title

Alan Silvestri

0:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Beowulf (Music From The Motion Picture) (2007) Listen Album

265

Beat

You Can't Sit Here

Alan Silvestri

2:26
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Forrest Gump - Original Motion Picture Score (1994) Listen Album

176

11

What We Need Is A Hero

Alan Silvestri

1:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Beowulf (Music From The Motion Picture) (2007) Listen Album

548

12

1:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Beowulf (Music From The Motion Picture) (2007) Listen Album

239

Beat

2:39
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The All Times Greatest Movie Songs (CD1) (2000) Listen Album

981

Beat

Forrest Gump

Alan Silvestri

8:48
Lossless

Playback -> US-UK

Alan Silvestri

586

Beat

2:41
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Forrest Gump - Original Motion Picture Score (1994) Listen Album

400

Beat

You're No Differrent

Alan Silvestri

1:00
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Forrest Gump - Original Motion Picture Score (1994) Listen Album

246

Beat

Run Forrest Run

Alan Silvestri

2:14
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Forrest Gump - Original Motion Picture Score (1994) Listen Album

200

Beat

Forrest Meet Forrest

Alan Silvestri

1:41
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Forrest Gump - Original Motion Picture Score (1994) Listen Album

147

Beat

Suite From Forrest Gump

Alan Silvestri

6:34
320kbps

Playback -> US-UK

Album: Forrest Gump - Original Motion Picture Score (1994) Listen Album

299

Beat

Arrival

Alan Silvestri

3:00
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Avengers - Original Motion Picture Soundtrack (2012) Listen Album

350

Beat

3:30
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Avengers - Original Motion Picture Soundtrack (2012) Listen Album

160

Beat

Tunnel Chase

Alan Silvestri

4:49
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Avengers - Original Motion Picture Soundtrack (2012) Listen Album

200

Beat

Helicarrier

Alan Silvestri

2:10
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Avengers - Original Motion Picture Soundtrack (2012) Listen Album

185

Beat

Subjugation

Alan Silvestri

3:41
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Avengers - Original Motion Picture Soundtrack (2012) Listen Album

182

Beat

Assemble

Alan Silvestri

5:22
Lossless

Playback -> US-UK

Album: The Avengers - Original Motion Picture Soundtrack (2012) Listen Album

368

Album: Alan Silvestri
The Avengers - Original Motion Picture Soundtrack (2012)
Alan Silvestri
Lossless
The Croods - Music From The Motion Picture (2013)
Alan Silvestri
Lossless
Avengers: Infinity War (Original Motion Picture Soundtrack) 0050087386436 (2018)
Alan Silvestri
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)