Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Đẳng Thập Yêu Quân
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆) (Single) (2019) Listen Album

450

2

Quan Sơn Tửu

Đẳng Thập Yêu Quân

3:54
192kbps
tutuyet

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Yoki; Album: Quan Sơn Tửu (2019) Listen Album

566

3

Mộ Hạ (慕夏)

Đẳng Thập Yêu Quân

2:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mộ Hạ (慕夏) Listen Album

447

4

Quan Sơn Tửu (关山酒)

Đẳng Thập Yêu Quân

3:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quan Sơn Tửu (关山酒) (2019) Listen Album

738

Beat

Tìm Về (归寻)

Đẳng Thập Yêu Quân

3:14
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tìm Về (归寻) (Single) (2019) Listen Album

20

6

Tìm Về (归寻)

Đẳng Thập Yêu Quân

3:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tìm Về (归寻) (Single) (2019) Listen Album

127

7

3:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

(2019)

159

Beat

4:00
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆) (Single) (2019) Listen Album

4

9

Ngự Phong (驭风)

Chấp Tố Hề (执素兮); Yêu Dương (妖扬); Triệu Phương Tịnh (赵方婧); Đẳng Thập Yêu Quân (等什么君); Cố Như Nguyện (顾如愿); Lão Đan Toan Thái Tiên (老坛酸菜仙)

3:22
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Soạn nhạc: Lý Đại Bạch - Tác từ: Cố Như Nguyện, Đê Đường Vẫn Tinh, Dịch giả Liên Tiêu Túy Thanh Tửu (2019)

26

10

Ngự Phong (驭风)

Chấp Tố Hề; Yêu Dương; Triệu Phương Tịnh; Đẳng Thập Ma Quân; Cố Như Nguyện; Lão Đàn Toan Thái Tiên; H6

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngự Phong (驭风) (2019) Listen Album

76

11

Xích Linh (Remix)

Đẳng Thập Ma Quân

5:39
128kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

1.947

12

Khúc Cửu Môn Hồi Ức (Remix)

Đẳng Thập Ma Quân

4:31
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

687

13

Quan Sơn Tửu (Remix)

Đẳng Thập Ma Quân

3:36
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

490

14

Thanh Ti (青丝)

Đẳng Thập Ma Quân

4:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Ti (青丝) (2020) Listen Album

1.268

15

Đẳng Phong Ngâm (等风吟)

Đẳng Thập Ma Quân

4:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đẳng Phong Ngâm (等风吟) (2020) Listen Album

8

16

Xuân Đình Tuyết (春庭雪)

Đẳng Thập Ma Quân

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xuân Đình Tuyết (春庭雪) (2020) Listen Album

180

17

Thán Úc Cô (叹郁孤)

Đẳng Thập Ma Quân

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Tráng; Album: Thán Úc Cô (叹郁孤) (2020) Listen Album

188

18

Tiếu Khán (笑看)

Đẳng Thập Ma Quân

3:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Từ Vân Tiêu; Album: Tiếu Khán (笑看) (2020) Listen Album

224

19

Hạ Sơn (下山)

Đẳng Thập Ma Quân

2:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hạ Sơn (下山) (2019) Listen Album

434

20

Thiên Hạ (天下)

Đẳng Thập Ma Quân

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Hạ (天下) (2020) Listen Album

208

21

Ngộ Hồng Trang (误红妆)

Đẳng Thập Ma Quân

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngộ Hồng Trang (误红妆) (2020) Listen Album

95

22

Cục Trung Nhân (局中人)

Đẳng Thập Ma Quân

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tam Thiên Nha Sát OST (三千鸦杀 电视剧原声带) (EP) (2020) Listen Album

124

23

Võ Đang (武当)

Đẳng Thập Ma Quân

2:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Võ Đang (武当) (2020) Listen Album

16

24

Thanh Ti (Remix)

Đẳng Thập Ma Quân

4:36
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

46

25

Mộ Hạ (Remix)

Đẳng Thập Ma Quân

3:27
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

19

Album: Đẳng Thập Yêu Quân
Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆) (Single) (2019)
Đẳng Thập Yêu Quân
Lossless
Quan Sơn Tửu (2019)
Đẳng Thập Yêu Quân
192kbps
Mộ Hạ (慕夏)
Đẳng Thập Yêu Quân
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)