Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Âm Khuyết Thi Thính
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Mang Chủng (芒种)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mang Chủng (芒种) (Single) (2019) Listen Album

69.375

2

Lạc Nhạn (落雁)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc; Côn Ngọc

2:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lạc Nhạn (落雁) (2020) Listen Album

202

3

Mang Chủng (芒种) (2020)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Thương Tiểu Cẩn; Giả Mị; Mễ Tạp Thú; Morri3on (Kiều Phàm Tam); Album: Mang Chủng - Mộng Huyễn Tây Du Phổ Đà Sơn Môn Phái Khúc (芒种 - 梦幻西游普陀山门派曲) (Single) (2020) Listen Album

87

4

Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿)

Âm Khuyết Thi Thính

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Chiêu Nguyện (Single) (2017) Listen Album

27.109

5

Nhập Họa (入画)

Âm Khuyết Thi Thính; Bài Cốt Giáo Chủ

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nhập Họa (入画) / Nhạc Cụ Dân Gian Bản (民乐版) (2020) Listen Album

72

Beat

Mang Chủng (芒种) (2020)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:36
Lossless

Playback -> Hoa

Thương Tiểu Cẩn; Giả Mị; Mễ Tạp Thú; Morri3on (Kiều Phàm Tam); Album: Mang Chủng - Mộng Huyễn Tây Du Phổ Đà Sơn Môn Phái Khúc (芒种 - 梦幻西游普陀山门派曲) (Single) (2020) Listen Album

9

7

4:38
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

415

8

Xử Thử (处暑)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xử Thử (处暑) (Single) (2019) Listen Album

883

9

Bạch Lộ (白露)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc

3:44
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bạch Lộ (白露) (Single) (2019) Listen Album

749

10

Kinh Trập

Vương Tử Ngọc ; Âm Khuyết Thi Thính

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính

631

11

Tiểu Mãn (小满)

Âm Khuyết Thi Thính;Vương Tử Ngọc

3:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tiểu Mãn (小满) (Single) (2019) Listen Album

2.220

12

Mang Chủng (Remix)

Âm Khuyết Thi Thính

4:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

(2019)

10.449

13

Đào Hoa Am (桃花庵)

Âm Khuyết Thi Thính; Phong Trà Quýnh Khuẩn

3:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đào Hoa Am (桃花庵) (Single) (2019) Listen Album

230

14

Đại Hàn (大寒)

Âm Khuyết Thi Thính; Côn Ngọc

3:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đại Hàn (大寒) (Single) (2020) Listen Album

344

Beat

Mang Chủng (芒种)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

3:36
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Mang Chủng (芒种) (Single) (2019) Listen Album

1.905

16

Lập Hạ (立夏)

Âm Khuyết Thi Thính;Côn Ngọc

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lập Hạ (立夏) (Single) (2019) Listen Album

1.500

17

Mang Chủng (芒种)

嘿人李逵Noisemakers; Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Rap, hiphop

Album: Mang Chủng (芒种) (Single) (2019) Listen Album

1.686

18

Xuân Phân

Vương Tử Ngọc; Âm Khuyết Thi Thính

3:11
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính

178

19

Thú Vị (有趣)

Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc; Dịch Thạc Thành

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Âm Khuyết Thi Thính; Album: Thú Vị (有趣) (Single) (2020) Listen Album

78

20

Tâm Ngoại Giang Hồ (心外江湖)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tâm Ngoại Giang Hồ (心外江湖) (2020) Listen Album

481

21

Đào Hoa Am ( 桃花庵 )

Âm Khuyết Thi Thính

3:02
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Âm Khuyết Thi Thính; Album: Đào Hoa Am ( 桃花庵 ) (2019) Listen Album

704

22

Hữu Mỹ Nhân Hề (有美人兮)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh; Vương Tử Ngọc

2:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hữu Mỹ Nhân Hề (有美人兮) (2018) Listen Album

244

23

Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿)

Lạc Thiên Y; Âm Khuyết Thi Thính

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Hồng Chiêu Nguyện (红昭愿) (2017) Listen Album

1.718

24

Không Sơn Tân Vũ Hậu (空山新雨后)

Âm Khuyết Thi Thính;Cẩm Linh

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Không Sơn Tân Vũ Hậu (空山新雨后) (Single) (2019) Listen Album

693

25

Như Mộng Lệnh (如梦令)

Âm Khuyết Thi Thính;Âm Mưu Luận

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Như Mộng Lệnh (如梦令) (Single) (2019) Listen Album

1.463

Album: Âm Khuyết Thi Thính
Mang Chủng (芒种) (Single) (2019)
Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh
Lossless
Lạc Nhạn (落雁) (2020)
Âm Khuyết Thi Thính; Vương Tử Ngọc; Côn Ngọc
Lossless
Mang Chủng - Mộng Huyễn Tây Du Phổ Đà Sơn Môn Phái Khúc (芒种 - 梦幻西游普陀山门派曲) (Single) (2020)
Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)