Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Album được gửi bởi thành viên: eternalwintervz
Vulgar Display Of Power (1992)
Pantera
Lossless (Xem chi tiết...)
Cowboys From Hell (1990)
Pantera
Lossless (Xem chi tiết...)
Painkiller (1990)
Judas Priest
Lossless (Xem chi tiết...)
British Steel (1980)
Judas Priest
Lossless (Xem chi tiết...)
Hell Bent for Leather (1978)
Judas Priest
Lossless (Xem chi tiết...)
Stained Class (1978)
Judas Priest
Lossless (Xem chi tiết...)
Sin After Sin (1977)
Judas Priest
Lossless (Xem chi tiết...)
Sad Wing Of Destiny (1976)
Judas Priest
Lossless (Xem chi tiết...)

eternalwintervz

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)